Hisse Senedi Bastirmamakla Neler Kaybettiğinizin Farkinda Misiniz?

Hisse Senedi (Pay Senedi) bastıran A.Ş ‘ler, Gelir Vergisi  ve KDV  konusunda tarif edilemez avantajlar sağlamaktadır. Pay senedinin  edinme tarihinde itibaren 2 yıl sonra devir edilmesi halinde elde edilen kazanç, Gelir Vergisine ve KDV’ye tabi olmuyor. Çok sıradan gibi görünen bu işlemin hissedarlara ciddi getirileri var.

Şirket hissedarlarının adeta “Ortaklık Kimlik Kartı” diyebileceğimiz Hisse Senedi “Hamiline” ya da “Nama” yazılı olabiliyor. A4 ( 21 cm x 29,7 cm ) boyutlarında basılan Hisse Senedinde belirleyici unsurlar ise kısaca şöyle:

  • Yeni  Türk Ticaret Yasasına uygun olmalı,
  • Yeni nesil  Güvenlik önlemleri uygulanmalı, (Hologram, gizli filigran özel bordür v.b.gibi)
  • İşi basan  şirketin ” Yetki Belgesi”  olmalı
  • İstenirse  işi Özel water mark kağıda basmalı,
  • Üretim  süresi 2-3 günü geçmemeli
  • Baskı fiyatı uygun olmalı.

Bu arada yapılan bir Araştırmaya göre Hisse Senedi Bastırmanın “A.Ş’.lere Vergi Avantajı getirdiğini” bilen Şirket Sahibi yada Yönetici sayısı, sadece % 15-16 dolaylarında  olduğunu  belirtmekte yarar var.

Konuyu kısaca şöyle  de özetleyebiliriz.

HİSSE SENEDİ VARSA, Değer Artışı Vergisi YOK

HİSSE SENEDİ YOKSA, Değer Artışı Vergisi  VAR

İşte Size bir örnek;

Hisse  Senedinizin , edindiğiniz tarihten  itibaren  2 yıl  sonra  4.000.000.TL değer  kazandığını var sayalım.

  • Hisse Senediniz VARSA . ödeyeceğiniz  VERGİ ” 0.-TL “
  • YOKSA  ödeyeceğiniz VERGİ 1.392.000.- TL olacak.

Karar Sizin..

Hisse Senedi Bastirmamakla Neler Kaybettiğinizin Farkinda Misiniz?