Kupür Nedir

Türk Dil Kurumu Kupür kavramını; Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere göre, her birimine verilen isim olarak tanımlamaktadır.

  • Bir kupür bir veya daha fazla payın biraraya gelerek oluşturduğu bir demettir. Bu demet yani kupür 10 payda olabir, 10.000 pay da olabilir.
  • Bu konudaki kararı şirket yönetimi istediği gibi alır ve uygulamaya koyar.
  • Burada dikkat edilmesi gerekli olan en önemli nokta kupürlerin ana sermaye içinde bölünebilir olmasıdır.
  • Örneğin; 1.000.000 .-TL sermaye = 100 kupür = her kupür 10.000 pay gibi..

Pay senedi bastırmayı düşünen bir şirketin, yönetim kurulu kararı alınarak istenilen büyüklükte küpürler halinde hisse senedi bastırılabilir.

Örnek, Ali DEMİR’in payı 3.250.000,- TL’dir. İleride pay devri düşünülmüyorsa bu tutar için tek senet bastırılabilir. Veya 3 adet 1.000.000,-TL’lik, 2 adet 100.000,-TL’lik, 5 adet 10.000,-TL’lik senet bastırılabilir. Daha farklı küpürler de düşünülebilir.

Hisse Senedi Küpürü