Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

 

Nama Yazılı Pay Senedi Nedir?

Nama yazılı hisse senedi günümüzde Anonim Şirketler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Şirket paylarının tamamen ödenmemiş olması zaten bu şirkete hamiline hisse senedi çıkarma hakkı vermediği için şirket zorunlu olarak Nama yazlı hisse senedi bastırmaktadır.

Diğer taraftan nama yazılı hisse senedi sahtecilere karşı alınabilecek ciddi önlemlerden biridir. Nama yazılı hisse senetlerinin arka yüzünde pay sahibinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve açık adresi bulunması caydırıcı bir önlemdir.

Bütün bunların ötesinde pay devri sırasında yine hisse senedinin arka yüzüne yazılması zorunlu olan bilgilerde işi sahtecilere karşı önlemektedir.
Hisse senedini satın alan kişinin kimlik bilgileri ve işlemin şirket pay defterine kaydıyla ilgili notlar yer almalıdır. Bu da yine kanun koyucunun getirdiği kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ayrıca hisse senedi basılması için alınacak yönetim kurulu kararının nama yazılı hisse sentlerinde tescil ve ilanı gerekmemektedir. Şirket yetkililerinin düzenleyeceği yönetim kurulu kararı ile hisse senedi basılabilir.

Sermayesinin tamamı ödenmiş olan bir Anonim şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkartma hakkı olmasına rağmen zaman zaman hisse senetlerini nama yazılı olarak bastırmaktadırlar. Nama yazılı pay senedi çıkartmak azlık hissedarların talebi ile zorunlu hale gelmektedir. Azlık hissedarlar tarafından hisse senedi çıkartılması yolunda bir talep gelmesi halinde bu istek yönetim kurulu tarafından işleme konulur ve hızla hisse senetleri bastırılıp tüm ortaklara dağıtılır.

Böyle bir talep yok ise nama yazılı hisse senetleri için hisse senedi bastırma zorunluluğu yoktur. Ancak pek çok maliyeci ve ekonomistin de belirttiği gibi, nama yazılı hisse sahiplerinin vergi ve KDV avantajlarını dikkate alarak hisse senedi bastırmaları adeta zorunlu hale gelmiştir.

Devletin getirdiği söz konusu olan vergi ve KDV avantajlarından bir Anonim Şirket hissedarının yararlanabilmesi için, Payını edindiği tarihten itibaren 2 yıl elinde tutması gerekmektedir. 2 yıl sonra satılan hisselerden elde edilen kazanç gelir artış vergisinden tamamen muaftır. Aynı şekilde bu durumda KDV ödenmeside söz konusu değildir.

Nama Yazılı Hisse senedi