Pay Senedi Ayrıntıları

Pay Senedi Nedir?

Hisse senedi (pay senedi), bir şirketin ortaklarının adeta kimlik kartıdır.Diğer bir değişle ortaklık belgesidir. şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve Türk Lirası nominal değerini gösteren senettir.

Pay senetlerinin iki çeşidi vardır.

  • Nama
  • Hamiline yazılı

Nama yazılı pay senetleri ile Hamiline yazılı pay senetleri arasındaki fark şudur,

  • Hamiline yazılı pay senetleri şirket sermayesinin tamamı ödenmeden çıkarılamaz.
  • Nama yazılı pay senetleri ise sermayenin bir bölümünün taahhüt edilmesiyle birlikte çıkarılması mümkündür.

Paylar hamiline yazılı ise, Yönetim Kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Mad 486 (3)

Pay sahibinin adı- soyadı veya Ticari unvanın ve adresinin Nama yazılı pay senetlerinde belirtilmesi gerekir . (Mad.488).

Bir Limited Şirket A.Ş.’ye dönüşürse, Gelir Vergisi ve KDV ÖDEMEZ. Ayrıca devir işleminin de Noterde yapılması gerekmez. Bir Anonim Şirketin ortağı, sahibi olduğu payları edindiği tarihten itibaren 2 yıl sonra satarsa Gelir Vergisi ve KDV ye yükümlü değildir. Merhum Prof. Dr. Şükrü Kızılot Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir makalesinde; Hisse senedi bastırmamış olan Anonim Şirket ortaklarının Hisse Satışından doğan kazançlarının hem gelir artış vergisine hem de KDV‘ye tabi olduğunu da ayrıca belirtmişti.(Gelir Vergisi Kanunu mad. 80/4–KDV Kanunu mad.17/4-g)

Pay Senedi