Limited’ten Anonim’e Dönüşen Şirket Ortağı VERGİ/SGK Dahil Borçlardan Sorumlu Değil

Şirket ortaği vergi sgk konusunda avantaj yaşıyor. Limited şirket önce “Tür değişikliğine” giderek A.Ş. oluyor sonrasında yapılan Devir işlemleri vergi ve harca tabi olmuyor. Devir işleminin Noter’den yapılma zorunluluğu da yok.

Hisse Devri için Hisse Senedi bastırılması gerekiyor, Devir işlemleri de hisse senediyle yapılıyor. A.Ş. ortağı hisse senedini edindiği tarihten itibaren 2 yıl sonra satarsa hem vergi hem de KDV ödemiyor.

Yeni TTK ile birlikte, gündeme gelen konulardan biri de Limited ya da Anonim Şirketlerden, hangisinin daha avantajlı olduğuyla ilgili.Yeni TTK’da yer alan düzenlemeler doğrultusunda, Limited ve Anonim Şirketleri kıyasladığımızda, Anonim şirketler “daha avantajlı” gözüküyor. Bu nedenle, yeni kurulacak şirketlerde, Anonim Şirketin tercih edilmesinde mevcut Limited Şirketlerin de Anonime dönüştürülmesinde yarar var. Limited Şirketin, Anonim Şirkete dönüşmesi durumunda;

Hisse devri Anonim Şirket “pay senedinin devri” şeklinde olacağı için devir işlemi Damga Vergisi ve Harca tabi değil. Ayrıca, devir işleminin noterden yapılması da gerekmiyor.

Şirket Ortagi Vergi Sgk Ödemiyor

Gelir vergisi boyutuna gelince, Limited Şirketin Anonime dönüşmesi ve hemen ardından “pay senedi” bastırması durumunda, pay senedinin edinme tarihi, “Limited Şirketin kurulduğu tarih olarak” kabul ediliyor. Edinme tarihinden itibaren iki yıl geçince de gelir vergisi yok. Bu duruma göre, Limited Şirket hissesini doğrudan devir etmeyip, Anonim Şirkete dönüştürerek pay senedi bastırması en sağlıklı yol oluyor. Damga Vergisi, Harç ve gelir vergisi ödenmiyor. Ortaklar ve onlara yakın kişilerin şirkete verilen ve öz kaynakların yerini tutan ödünçleri, her zaman iade edilebiliyor.

SONUÇ

Yeni Türk Ticaret Kanunu ’ nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, Limited Şirketlerin Anonim Şirkete dönüşmesi daha cazip hale geldi. Özellikle vergi yasalarında yer alan bazı avantajlar da göz önüne alındığında, “Limited Şirketi Anonime çevirmekte büyük yarar var.”

Şirket ortağı Sorumlulukları