Bir Payın Nominal Değeri Nedir?

Türk Dil Kurumu nominal değer kavramını “hisse senedi, tahvil vb. Için üzerinde belirtilmiş değer” şeklinde tanımlamaktadır. Nominal değer itibari değer olarak da kullanılmaktadır. Şirketlerde nominal değer genellikle 1 TL olarak belirlenmektedir. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Hissedarlara sermaye dağılımının kolaylaştırılması için daha çok 1,2,4 gibi katlanabilir ve bölünebilir değerler nominal değer olarak belirlenmektedir.

Nominal değer bir hisse senedinin piysada ki değerini ifade etmez. Nominal değer bir hisse senedinin üzerinde basılı pay miktarının ve buna bağlı olarak o hisse senedinin değerini gösterir. Ancak piyasada şirket payları bu değerlerin üstünde veya altında da oluşabilir. Anonim şirketlerde sermayenin kaç paydan oluştuğu ve bir payın nominal değerinin kaç lira olduğu, ana sözleşmesinde yazılmaktadır.

İsterseniz bu konuya bir örnekle açıklık getirelim.

100 bin Tl sermayeli şirketin, 4 ortağı olduğunu varsayarsak ve ortaklardan birinin payının %40, ikinci ortak % 40, üçüncü ortak %15 ve sonuncu ortak %5 payı olduğunu varsayalım ve bir payın nominal değeri 10 TL bu durumda;

1.ortak 40.000 TL = 4000 pay
2.ortak 40.000 TL = 4000 pay
3.ortak 15.000 TL = 1500 pay
4.ortak 5.000 TL = 500 pay

Nominal değerinin, bölünebilir rakamlardan seçilmiş olması, dağılımda kolaylık getirmektedir. Bu konuya şirket yöneticilerinin özen göstermeleri yararlıdır.

Bu arada hisse senedi dünyasında çok sık kullanılan hatta kullanılması zorunlu olan kupürün ne olduğunuda kısaca anlatalım.

  • Bir kupür bir veya daha fazla payın biraraya gelerek oluşturduğu bir demettir. Bu demet yani kupür 10 payda olabir, 10.000 pay da olabilir.
  • Bu konudaki kararı şirket yönetimi istediği gibi alır ve uygulamaya koyar.
  • Burada dikkat edilmesi gerekli olan en önemli nokta kupürlerin ana sermaye içinde bölünebilir olmasıdır.
  • Örneğin; 1.000.000 .-TL sermaye = 100 kupür = her kupür 10.000 pay gibi..
Bir Payın Nominal Değeri

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa