Hisse Senedi Çıkarmanın Vergisel Avantajları

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirkette paylarının senede bağlanmasını şart koşmuş, ilmühaber çıkarılması hususunu da eski kanundan farklı bir şekilde düzenlemiştir. Vergi hukukunda ise pay senedi ve ilmühaber ile yapılan devirlere bazı vergi istisnaları tanınmıştır.