Anonim Şirketlerde Pay Senetleri, Türleri ve Basım Süreci

Anonim şirketlerde pay senetleri, türleri ve basım süreci konusuna başlamadan pay senedi ve hisse senedi kavramlarının aynı olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Eski Kanun döneminde hisse senedi denilmiş olsa da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda “pay senedi” ifadesi tercih edilmiştir...

Anonim Şirketlerde Pay Senetleri, Türleri ve Basım Süreci2023-07-31T12:31:11+03:00

Pay Senedi Bastırmak İçin Yapılması Gerekenler

“Pay senedi bastırmak için yapılması gerekenler nelerdir” sorusuyla sıkça karşılaşıyoruz. Bu soruyu cevaplamak için , öncelikle payın türüne bakılmalıdır. Çünkü payın türüne göre pay senedinin türü de değişir. Pay senedinin türü değişince, hisse senedi bastırmak için yapılması gerekenler de değişir.  

Pay Senedi Bastırmak İçin Yapılması Gerekenler2023-07-31T12:33:43+03:00

Anonim Şirketlerde Hisse Senedinin Geçerli Olması İçin Gerekli İşlemler

Anonim şirketlerde hisse senedi basımı sonrasında yapılması gerekenler, hisse senedinin türüne göre değişir. Anonim şirketin payları hamiline ya da nama yazılıdır. Bu paylara bağlı olarak da, anonim şirket tarafından bastırılacak hisse senetleri nama yazılı pay senedi veya hamiline yazılı hisse senedi olur.

Anonim Şirketlerde Hisse Senedinin Geçerli Olması İçin Gerekli İşlemler2023-07-31T12:32:09+03:00

Hamiline Hisse Senedi ve Nama Hisse Senedi Arasındaki Fark

Müşterilerimizden sıklıkla duyduğumuz “Hamiline hisse senedi ve nama hisse senedi arasındaki fark nedir?” sorusunu muhtelif özelliklerini de göz önüne alarak açıklamaya çalışalım. 

Hamiline Hisse Senedi ve Nama Hisse Senedi Arasındaki Fark2023-07-31T12:54:53+03:00

Anonim Şirkette İmtiyazlı Pay ve Hisse Senedi Çıkarma

Anonim şirketlerin imtiyazlı hisse senedi çıkarması hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK) Madde 478/1’de "İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir." hükmü yer almaktadır. Açıkça anlaşıldığı üzere, imtiyaz, pay senedi sahibine değil, bizzat paya ve hisse senedine tanınır.

Anonim Şirkette İmtiyazlı Pay ve Hisse Senedi Çıkarma2023-07-31T13:02:47+03:00

Anonim Şirketlerde Pay Senetleri Bastırılması Zorunlu mu?

Anonim şirketlere dair merak edilen ve sıkça sorulan soruların başında, pay senetleri bastırılmasının zorunlu olup olmadığı gelmektedir. Bu soruyu iki döneme ayırıp cevaplamak daha açıklayıcı olacaktır. Çünkü bu konuda kafa karışıklığına sebep olan konulardan birisi, eski kanun ile yeni kanun hükümleri arasındaki farklılıktır.

Anonim Şirketlerde Pay Senetleri Bastırılması Zorunlu mu?2023-07-31T13:07:09+03:00
Go to Top