Tum Yazi

Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedinin Geçersizliği

Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedinin Geçersizliği

Anonim şirketler tarafından hisse senedi bastırılması, senet sahibine sağladığı vergi avantajlarından dolayı oldukça önemlidir.…[devamı]
09.03.2021

Nama Yazılı Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkarma Dönemi Bitti (mi)?

Nama Yazılı Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkarma Dönemi Bitti (mi)?

Dr. Soner ALTAŞ’ın Dünya Gazetesinde nama yazılı hisse senedi yerine ilmühaber çıkarılması konusunda kaleme aldığı yazısını okuyabilirsiniz.  …[devamı]
18.02.2021

Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı

Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı

Nama yada Hamiline hisse senedi bastırırken, yönetim kurulu kararı, gerekli olan bir belgedir. Hisse senedi bastıracak şirket ile ilgili Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan kuruluş bilgileri…[devamı]
24.11.2020