Tum Yazi

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi yasalaştığında, hamiline yazılı pay senetlerinin basımı ve devrinde yeni yükümlülükler söz konusu olacak.…[devamı]

Nama Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri

Nama Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri

Sağladığı vergi avantajları nedeniyle, anonim şirkette nama yazılı pay senedi (hisse senedi) bastırılması özel bir öneme sahiptir. Vergi kanunları ile getirilen söz konusu istisnalardan yararlanmak…[devamı]

Hisse Senedi Çıkarmanın Vergisel Avantajları

Hisse Senedi Çıkarmanın Vergisel Avantajları

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirkette paylarının senede bağlanmasını şart koşmuş, ilmühaber çıkarılması hususunu da eski kanundan farklı bir şekilde düzenlemiştir. Vergi hukukunda ise…[devamı]