Yazı ekleme

 

Eski adıyla “Hisse Senedi”, yeni adıyla “Pay Senedi”, anonim şirketin esas sözleşmesinde belirtilen payları temsil etmek üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun aradığı şekil şartlarına uygun olarak çıkarılan ve payların geçerliliğini sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki senettir.

Pay senedi (hisse senedi), ortakların şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve TL bazındaki nominal değerini gösterir. Hisse senetlerinin türlerinden biri olan nama yazılı hisse senedi, belirli bir gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmiş olan ve o kişinin anonim şirkette sahip olduğu payları temsil eden senettir.

Nama yazılı pay senedi çıkarılması, Türk Ticaret Kanunu’nda bazı koşullara tabi tutulmuş, senet içerisinde yer verilmesi gereken asgarî bilgilerden taşıması gereken güvenlik önlemlerine kadar birçok husus bir takım emredici kurallara bağlanmıştır. Nama yazılı pay senedi basımında güvenlik önlemleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Yasanın aradığı nitelikleri taşıyan bir nama yazılı pay senedi basımı, senedin geçerli sayılması için olmazsa olmaz koşullardandır. Nama yazılı pay senedi basım aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Nama yazılı hisse senedi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Tel: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41

Yararlı Yazılar

Hisse Senetlerinde Güvenlik Önlemleri
Hisse Senetlerinde Güvenlik Önlemleri

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinde Yeni Dönem
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinde Yeni Dönem