Yazı Listesi

Adı Özet Kategori Foto Düzenle
Pay Senedi Bastırmak İçin Yapılması Gerekenler “Pay senedi . . . bastırmak için yapılması gerekenler nelerdir” sorusuyla sıkça karşılaşıyoruz. Bu soruyu cevaplamak için , öncelikle payın türüne bakılmalıdır. Çünkü payın türüne göre pay senedinin türü de değişir. Pay senedinin türü değişince, hisse senedi bastırmak için yapılması gerekenler de değişir.   Pay Senetlerinin Türleri Pay Senedi Bastırmak İçin Yapılması Gerekenler
Hamiline Yazılı Pay Senetlerini MKK’ya Bildirmemenin Cezası Var Anonim şirketin . . . yönetim kurulunun, hamiline yazılı pay senedi bastırmadan önce, hamiline yazılı payların sahipleri olan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların sahip oldukları hamiline yazılı payları Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmesi gerekir. Hamiline yazılı pay senetleri MKK’ya bildirilmezse 27.240 TL ceza söz konusudur. Hamiline Yazılı Hisse Senedi hamiline yazılı pay senetleri ceza
Anonim Şirketlerde Hisse Senedinin Geçerli Olması İçin Gerekli İşlemler Anonim şirketlerde . . . hisse senedi basımı sonrasında yapılması gerekenler, hisse senedinin türüne göre değişir. Anonim şirketin payları hamiline ya da nama yazılıdır. Bu paylara bağlı olarak da, anonim şirket tarafından bastırılacak hisse senetleri nama yazılı pay senedi veya hamiline yazılı hisse senedi olur. Pay Senetlerinin Türleri
Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkararak Risk Almayın Hisse Devirlerini Hisse Senedi İle Yapın Vergi Kurdu Sayın . . . Abdullah Tolu Üstat, Dünya Gazetesi’nde 27.07.2022 tarihinde yayımlanan “Şirket Hissesini Geçici İlmühaberle Devredip Risk Almayın” başlıklı yazısında anonim şirket ortaklarına ve yöneticilerine, pay senedi çıkarmak yerine geçici ilmühaber bastırmamalarını önemle ve özellikle tavsiye ediyor. İlmühaber
İlmühaber ve Vergi Uygulamaları Dünya Gazetesi . . . Yazarı Sn. Bumin Doğrusöz 13.09.2022 tarihinde yayınlanan “İlmühaber ve Vergi Uygulamaları” başlıklı köşe yazısında Nama Yazılı Pay Senedi Yerine İlmühaber çıkarmanın geçersizliği konusunu ayrıntılı olarak ele alıyor. Nama Yazılı Hisse Senedi
Hisse Senedi Basımının İmtiyazlı ve İmtiyazsız Olması Arasındaki Farklar Zaman zaman bazı . . . müşterilerimizden “Hisse senedi basımı imtiyazlı veya imtiyazsız olursa ne gibi farklılıklar oluşur?” şeklinde sorular alıyoruz. Bu konuyu açıklamaya çalıştık. Pay Senetlerinin Türleri Hisse Senedi Basımı İmtiyazlı ve İmtiyazsız
Hamiline Hisse Senedi ve Nama Hisse Senedi Arasındaki Fark Müşterilerimizden sıklıkla . . . duyduğumuz “Hamiline hisse senedi ve nama hisse senedi arasındaki fark nedir?” sorusunu muhtelif özelliklerini de göz önüne alarak açıklamaya çalışalım.  Pay Senetlerinin Türleri
Sermaye Artırımında Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı Anonim Şirketlerde . . . sermaye artırımıyla ilgili en sık karşılaştığımız sorulardan biri de sermaye artırımında hamiline yazılı hisse senedi basımının nasıl olacağı, bu durumda nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Uncategorized Sermaye Artırımında Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı
Hisse Senedi Basımı İçin Gerekli Evraklar “Hisse senedi basımı . . . için gerekli evraklar nelerdir?” sorusu bize en sık sorulan sorulardan biridir.
Öncelikle, hisse senedi, broşür gibi bir basılı evrak değil, bir kıymetli kağıttır. Dolayısıyla hisse senedi basılırken, basılacak ürünün kıymetli kağıt olduğu asla unutulmamalıdır.
Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri Hamiline yazılı . . . hisse senedi basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri en önemli aşamalardan biridir. HPKS kayıt ve işlemleri, 2021 yılında ticari hayatımıza girmiş bir düzenlemedir. 2020 yılı sonunda kabul edilen 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) hamiline yazılı pay senetlerine dair hükümlerinde köklü düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senedi Zorunluluğu Anonim şirketlerde . . . hamiline yazılı pay senedi zorunluluğu olup – olmadığı bize en çok sorulan sorulardan biridir. Sizler için bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Anonim Şirkette İmtiyazlı Pay ve Hisse Senedi Çıkarma Anonim şirketlerin . . . imtiyazlı hisse senedi çıkarması hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK) Madde 478/1’de “İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir.” hükmü yer almaktadır. Açıkça anlaşıldığı üzere, imtiyaz, pay senedi sahibine değil, bizzat paya ve hisse senedine tanınır. Pay Senetlerinin Türleri
Anonim Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senedi Pay Sahiplerine Nasıl Vergi Avantajı Sağlar? Anonim şirketlerde . . . nama yazılı pay senedi denilince birçok kişinin aklına “Nama yazılı pay senedi, Anonim Şirketlerde pay sahiplerine nasıl vergi avantajı sağlar?” sorusu gelir. Oysa, sadece nama yazılı pay senedi değil, hamiline yazılı pay senedi de anonim şirket ortaklarına vergi avantajları sağlar. Pay Senedine Tanınan Vergi Avantajları
Hamiline Yazılı Anonim Şirket Pay Senetleri Ne Şekilde Devredilir? Halka kapalı anonim . . . şirketlerde paylarının türünün tamamı veya bir kısmı hamiline yazılı ise, bu durumda anılan hamiline yazılı payları senede bağlamak, yani hamiline yazılı hisse senedi bastırmak gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun emredici hükümleri uyarınca, hamiline yazılı hisse senetlerinin, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bastırılması ve ortaklara dağıtılması gerekir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) Nedir? “HPKS nedir?” . . . sorusu, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirilmesinin ve HPKS’ne kaydedilmesinin zorunlu hale getirilmesinden beri sıkça soruluyor. HPKS, Hamiline Pay Kayıt Sistemi için kullanılan kısaltmadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu olan MKK tarafından hazırlanıp 2021 yılında kullanıma açılmış olan bir sistemdir. HPKS işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Anonim Şirketlerde Pay Senetleri Bastırılması Zorunlu mu? Anonim şirketlere . . . dair merak edilen ve sıkça sorulan soruların başında, pay senetleri bastırılmasının zorunlu olup olmadığı gelmektedir. Bu soruyu iki döneme ayırıp cevaplamak daha açıklayıcı olacaktır. Çünkü bu konuda kafa karışıklığına sebep olan konulardan birisi, eski kanun ile yeni kanun hükümleri arasındaki farklılıktır. Pay Senedine Tanınan Vergi Avantajları
Limited Şirketlerde Hisse Devri Hakkında Bilmeniz Gerekenler Limited şirketlerde . . . hisse devri, ortağın sahip olduğu esas sermaye paylarını ortaklardan birisine veya şirket dışından üçüncü kişilere devretmesidir. Limited şirkette hisse senedi basımı mümkün olmakla birlikte, hisse senedi ile devir mümkün değildir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri Nama yazılı pay . . . senetlerinin devri için öncelikle nama yazılı payların senede bağlanmış olması gerekir. Diğer bir ifade ile paylarını devredecek ortağın elinde geçerli bir nama yazılı hisse senedi olmalıdır. Geçerli bir hisse senedi, yasaya uygun şekilde, gerekli güvenlik önlemleri uygulanarak çıkarılmış ve şirket yetkilileri tarafından imzalanmış nama yazılı hisse senetleridir. Pay Defteri
Hamiline Hisse Senetlerinin HPKS Bildirimi İçin Son Gün 31 Aralık HPKS (Hamiline Pay . . . Kayıt Sistemi) 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 6 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile açıldı. Bu tarihten itibaren şirketlerin, hamiline yazılı hisse senedi bastırmadan önce hisse senedine ve senet sahibinin kimliğine ilişkin bazı bilgileri MKK’ya (Merkezi Kayıt Kuruluşu) bildirmesi ve HPKS’ye kaydetmesi zorunlu olmuştur. 31 Aralık 2021’e kadar HPKS kaydını tamamlamayan şirketler için yüksek miktarlarda cezalar uygulanacaktır. Hamiline Yazılı Hisse Senedi hpks bildirimi son gün 31 aralık
Hamiline Hisse Senedi Bastırmanın Avantaj ve Dezavantajları Hamiline hisse . . . senedi bastırmanın en önemli avantajı, adından da anlaşılacağı üzere, senedin sahibinin bilinmiyor olması ve senede kim hamil ise, daha doğrusu kim sahipse, onun pay sahibi sayılmasıdır. Gölge ortak olmayı sağlayan bir yapısı vardır. Diğer önemli avantajı ise, çok hızlı bir şekilde ve basit olarak devredilebilmesidir. Hamiline hisse senedinin devri için, senedin devralan kişiye teslim edilmesi yeterlidir; ciro edilmesine veya noterde hisse devir sözleşmesine gerek yoktur. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hisse Senedi Devri Yapılırken Uyulması Gerekenler Hisse senedi devri . . . denilince akla ilk gelen anonim şirkette hisse senetlerinin (yeni adıyla pay senetleri) devredilmesidir. Anonim şirketin hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olmak üzere iki türe ayrılmıştır. İşte hisse senedi devri de senedin türüne göre farklı kurallara uyularak yapılır. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Anonim Şirkette Nama Yazılı İlmühaber Ve Hamiline Yazılı İlmühaber Çıkarılması İlmühaber, anonim . . . şirket tarafından hisse senedi bastırılıncaya kadar geçerli olan ve hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan menkul kıymettir. İlmühaber
Hamiline Pay Kayıt Sistemi Kullanıma Açıldı Hamiline Pay Kayıt . . . Sistemi (HPKS) kullanıma açıldı ve şirketlerin hamiline yazılı hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirmesi zorunlu hale geldi.  1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 6 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Hamiline yazılı pay senetlerinin KK’na bildirilmesi zorunlu hale geldi Güvenlik Önlemleri Hamiline pay kayıt sistemi
Hisse Senetlerinin Devrinin Yasaklanması Anonim şirketlerde . . . hisse devri yapılırken öncelikle senedin türü önemlidir. Hisse senetleri nama yazılı veya hamiline yazılı olur. Uncategorized
Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedinin Geçersizliği Anonim şirketler . . . tarafından hisse senedi bastırılması, senet sahibine sağladığı vergi avantajlarından dolayı oldukça önemlidir. Güvenlik Önlemleri
Hisse Senedi Basımı Nasıl Yapılır? Türkiye’de hisse . . . senedi basımı için tek uzmanlık alanı pay senedi basımı olan AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi’mizi tercih edebilirsiniz. Uncategorized
Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedi Geçerli midir? Dr. Soner ALTAŞ 15 . . . Şubat 2021 tarihinde Dünya Gazetesi’nde yayınlanan yazısında “yazıcıdan çıkarılan hisse senedi geçerli midir” sorusunu yanıtlıyor. Güvenlik Önlemleri
Nama Yazılı Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkarma Dönemi Bitti (mi)? Dr. Soner ALTAŞ’ın . . . Dünya Gazetesinde nama yazılı hisse senedi yerine ilmühaber çıkarılması konusunda kaleme aldığı yazısını okuyabilirsiniz.   İlmühaber, Nama Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Hisse Senedi Hamiline yazılı . . . hisse senedi hisse (pay) senetlerininin bir türüdür. Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Hamiline yazılı pay senedi tanımı, TTK’nın 658. maddesinde “Senedin metninden veya şeklinden hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamiline yazılı senet sayılır” şeklindedir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinde Yeni Dönem 27/12/2020 tarihinde . . . 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kabul edilmiştir. Böylece 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay senetlerinde yeni dönem başlıyor. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor Kitle İmha . . . Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi yasalaştığında, hamiline yazılı pay senetlerinin basımı ve devrinde yeni yükümlülükler söz konusu olacak. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Nama yada Hamiline . . . hisse senedi bastırırken, yönetim kurulu kararı, gerekli olan bir belgedir. Hisse senedi bastıracak şirket ile ilgili Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan kuruluş bilgileri bu belgelerin en başında gelmektedir. Yönetim Kurulu Basım Kararı
İlmühaber İlmühaber, anonim . . . şirket tarafından pay senedi bastırılıncaya kadar geçerli olan ve de pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan menkul kıymettir. İlmühaber için “geçici pay senedi” veya “ara pay senedi” gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Pay senedi (hisse senedi) ile değiştirilene kadar sahibine tüm ortaklık ve alacak haklarını sağlar. İlmühaber
İntifa Senetleri İntifa senetleri . . . için “kurucu pay senetleri” veya “kurucu hisse senetleri” kavramları da kullanılmaktadır ve bunlar pay senetlerinin türleri arasında gösterilmektedir. Oysa, intifa senetleri, pay senetlerinden değildir. Kurucu intifa senedi ve adi intifa senedi olarak iki şekilde düzenlenebilir ve bastırılmaları pay senetlerinden oldukça farklıdır. İntifa Senetleri
Pay Defteri Pay defteri; anonim, . . . limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler tarafından tutulması zorunlu ticari defterlerden birisidir. Pay defteri, anonim şirketlerde pay sahiplerinin, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatiflerde ortakların kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir. Pay Defteri
Hisse Senetlerinde Güvenlik Önlemleri Pay senetlerinde . . . güvenlik “olmazsa olmaz” bir önlemdir. Güvenlik önleminin en önemli özelliği, bir yandan işin taklit edilmesini engellemek, diğer taraftan kötü niyetli kişilere karşı caydırıcı olmasıdır. Güvenlik Önlemleri
Hisse Senedi Bastırmanın Vergisel Avantajları Hisse senedi, şirket . . . ortaklığının ispatında önemli bir yer tutar. Bu öneminin yanı sıra, hisse senedinin bastırılması, özellikle hisse devirlerinde, hisselerini devreden ortağa vergi kanunları ile getirilen istisnalardan faydalanma imkanı sağlar. Pay Senedine Tanınan Vergi Avantajları
Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri Sağladığı vergi . . . avantajları nedeniyle, anonim şirkette hamiline yazılı pay senedi (hisse senedi) bastırılması özel bir öneme sahiptir. Vergi kanunları ile getirilen söz konusu istisnalardan yararlanmak için, hamiline yazılı pay senedinin yasal koşullara uygun bir şekilde çıkarılması gerekir. Bu hususta dikkate alınacak yasa ise Türk Ticaret Kanunu’dur. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları Pay senedi üretimi . . . için tartışmasız ilk koşul “BİLGİ BİRİKİMİ” dir. Pay senedinin ön hazırlığında önemli olan, iş sahiplerini yanıltmadan, hem doğru hem de ekonomik yolun bulunmasıdır. Burada iş, insanları yormadan, gerçekleşecek bir çözüm ortağıdır. Bu işi ben yapıyorum diyenlerin, doğru-ekonomik–güvenli ve güvenlikli iş üretebilmeleri gerekmektedir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Pay Senedi Nedir? Eski adıyla “Hisse . . . Senedi”, yeni adıyla “Pay Senedi”, Şirket esas sözleşmesinde belirtilen payları temsil etmek üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun aradığı şekil şartlarına uygun olarak çıkarılan ve payların geçerliliğini sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki senettir. Pay senedi (hisse senedi), ortakların şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve TL bazındaki nominal değerini gösterir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Nama Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri Nama yazılı pay . . . senedi (hisse senedi), sahibine, hem şirket ortağı olduğunun ispatında hem de paylarını devretmesinde önemli kolaylıklar sağlar. Nama Yazılı Hisse Senedi
Nama Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları Nama yazılı pay . . . senedi basımında, en önemli ve ilk aşama, bu konuda işini titiz yapan, mevzuata uyan, yıllardır bu alanda faaliyet gösteren doğru matbaayı bulmaktır. Hisse senedi üretimi için tartışmasız en önemli koşul “BİLGİ BİRİKİMİ”dir. Nama Yazılı Hisse Senedi nama yazılı pay senedi
Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir? Nama yazılı hisse . . . senedi, isminden de anlaşılacağı üzere, senedin içeriğinden sahibinin kolayca anlaşılacağı bir kıymetli evraktır. Kısaca tanımlamak gerekirse, hisse senetlerinin türlerinden biri olan nama yazılı hisse senedi, belirli bir gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmiş olan ve o kişinin anonim şirkette sahip olduğu payları temsil eden senettir. Nama Yazılı Hisse Senedi