Yazı Listesi

Adı Özet Kategori Foto Düzenle
Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir? Eski adıyla “Hisse . . . Senedi”, yeni adıyla “Pay Senedi”, anonim şirketin esas sözleşmesinde belirtilen payları temsil etmek üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun aradığı şekil şartlarına uygun olarak çıkarılan ve payların geçerliliğini sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki senettir. Nama Yazılı Hisse Senedi
Nama Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları Pay senedi üretimi . . . için tartışmasız ilk koşul “BİLGİ BİRİKİMİ” dir. Pay senedinin ön hazırlığında önemli olan, iş sahiplerini yanıltmadan, hem doğru hem de ekonomik yolun bulunmasıdır. Burada iş, insanları yormadan gerçekleşecek bir çözüm ortağıdır. Bu işi ben yapıyorum diyenlerin, doğru-ekonomik–güvenli ve güvenlikli iş üretebilmeleri gerekmektedir. Nama Yazılı Hisse Senedi
Nama Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri Sağladığı vergi . . . avantajları nedeniyle, anonim şirkette nama yazılı pay senedi (hisse senedi) bastırılması özel bir öneme sahiptir. Vergi kanunları ile getirilen söz konusu istisnalardan yararlanmak için, nama yazılı pay senedinin yasal koşullara uygun bir şekilde çıkarılması gerekir. Nama Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Pay Senedi Nedir? Eski adıyla “Hisse . . . Senedi”, yeni adıyla “Pay Senedi”, Şirket esas sözleşmesinde belirtilen payları temsil etmek üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun aradığı şekil şartlarına uygun olarak çıkarılan ve payların geçerliliğini sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki senettir. Pay senedi (hisse senedi), ortakların şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve TL bazındaki nominal değerini gösterir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları Pay senedi üretimi . . . için tartışmasız ilk koşul “BİLGİ BİRİKİMİ” dir. Pay senedinin ön hazırlığında önemli olan, iş sahiplerini yanıltmadan, hem doğru hem de ekonomik yolun bulunmasıdır. Burada iş, insanları yormadan, gerçekleşecek bir çözüm ortağıdır. Bu işi ben yapıyorum diyenlerin, doğru-ekonomik–güvenli ve güvenlikli iş üretebilmeleri gerekmektedir. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri Sağladığı vergi . . . avantajları nedeniyle, anonim şirkette hamiline yazılı pay senedi (hisse senedi) bastırılması özel bir öneme sahiptir. Vergi kanunları ile getirilen söz konusu istisnalardan yararlanmak için, hamiline yazılı pay senedinin yasal koşullara uygun bir şekilde çıkarılması gerekir. Bu hususta dikkate alınacak yasa ise Türk Ticaret Kanunu’dur. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hisse Senedi Çıkarmanın Vergisel Avantajları 6102 sayılı yeni . . . Türk Ticaret Kanunu, anonim şirkette paylarının senede bağlanmasını şart koşmuş, ilmühaber çıkarılması hususunu da eski kanundan farklı bir şekilde düzenlemiştir. Vergi hukukunda ise pay senedi ve ilmühaber ile yapılan devirlere bazı vergi istisnaları tanınmıştır. Pay Senedine Tanınan Vergi Avantajları
Hisse Senetlerinde Güvenlik Önlemleri Pay senetlerinde . . . güvenlik “olmazsa olmaz” bir önlemdir. Güvenlik önleminin en önemli özelliği, bir yandan işin taklit edilmesini engellemek, diğer taraftan kötü niyetli kişilere karşı caydırıcı olmasıdır. Güvenlik Önlemleri
Pay Defteri Pay defteri; anonim, . . . limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler tarafından tutulması zorunlu ticari defterlerden birisidir. Pay defteri, anonim şirketlerde pay sahiplerinin, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatiflerde ortakların kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir. Pay Defteri
İntifa Senetleri İntifa senetleri . . . için “kurucu pay senetleri” veya “kurucu hisse senetleri” kavramları da kullanılmaktadır ve bunlar pay senetlerinin türleri arasında gösterilmektedir. Oysa, intifa senetleri, pay senetlerinden değildir. Kurucu intifa senedi ve adi intifa senedi olarak iki şekilde düzenlenebilir ve bastırılmaları pay senetlerinden oldukça farklıdır. İntifa Senetleri
İlmühaber İlmühaber, anonim . . . şirket tarafından pay senedi bastırılıncaya kadar geçerli olan ve de pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan menkul kıymettir. İlmühaber için “geçici pay senedi” veya “ara pay senedi” gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Pay senedi (hisse senedi) ile değiştirilene kadar sahibine tüm ortaklık ve alacak haklarını sağlar. İlmühaber
Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Nama yada Hamiline . . . hisse senedi bastırırken, yönetim kurulu kararı, gerekli olan bir belgedir. Hisse senedi bastıracak şirket ile ilgili Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan kuruluş bilgileri bu belgelerin en başında gelmektedir. Yönetim Kurulu Basım Kararı
Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor Kitle İmha . . . Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi yasalaştığında, hamiline yazılı pay senetlerinin basımı ve devrinde yeni yükümlülükler söz konusu olacak. Hamiline Yazılı Hisse Senedi
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinde Yeni Dönem 27/12/2020 tarihinde . . . 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kabul edilmiştir. Böylece 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay senetlerinde yeni dönem başlıyor. Hamiline Yazılı Hisse Senedi