Hakkımızda

Hakkımızda

AEK Pay Senedi Basım Merkezi, işini nasıl yapması gerektiğini bilen insanların bir araya geldikleri, Dinamik, Yenilikçi, Çevreci, Yasalara uyan ve izleyen, İşbirliği Yaptığı Kurumları Doğru ve Ekonomik Yönlendiren, kısaca sizlerin “Çözüm Ortağı” olmayı ve bunu sürekli kılmanın gerekliliğine inanan bir kuruluştur.

Bunların ötesinde AEK Pay Senedi Basım Merkezi çalışanları, karışık, karar verilmesi zor ya da danışılması gereken bir problem ile karşılaşırsa, sorunu danışmanımız Yeminli Mali Müşaviri ile ele almaktadır.

Böylece Hisse senedi (Pay senedi) basımında daha güvenli ve kontrollü bir biçimde çalışmalar sürdürülmektedir. “Eksiksiz ve hatasız olması için özen gösterilen” Pay Senedi taslak çalışmalarının İş sahipleri ve Mali Müşavirleri tarafından kontrol ve onayı da çok kısa süre içinde yapılabilmektedir. Onay alındıktan sonra pay senedi üretim süresi 2-3 gün sürmektedir.

Sistem Nasıl Çalışmaktadır? Hakkımızda

Pay (Hisse) senedi hazırlayan ve basan şirketimiz, önce iş sahipleri ile kağıt, ­boyut,­ filigran, renk, içerik, ­yaklaşık baskı sayısı ve sahteciliğe karşı uygulanabilecek güvenlik önlemleri (Hologram, özel filigran, gizli filigran) ile ilgili konuları ayrıntlı olarak değerlendirir. Ardından edinilen bilgiler doğrultusunda fiyat teklifi hazırlanıp sunulur.

Teklif onayına istinaden üretimin başlayabilmesi için, şirkete ait Türkiye Ticaret Sicili gazetesi gereklidir. Alınan bilgi ve belgelerle taslak hazırlanır ve iş sahibinin onayına sunulur. Onay süreci genellikle ve hızlı olması açısından dijital olarak e-posta ortamında gerçekleştirilir, anlık düzeltmeler zaman kaybetmeden yapılır ve basım onayı alınır.

Basım onayı alındıktan sonra 2-3 gün içinde fiziksel basım işlemi tamamlanır. “Değerli evrak” olması nedeniyle teslimat şekli karşılıklı anlaşma sonucu belirlenir ve teslimat güven içinde sağlanır.