Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

TTK’ya göre, Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile veya hamiline yazılı senet sayılır.

Hamiline yazılı pay senetlerinin içeriğinde pay sahibinin adı/Soyadı bulunmamaktadır.

Hamiline yazılı hisse senedini elinde bulunduran tüzel kişi veya gerçek kişi o senedin sahibi ve şirketin pay sahibi sayılır.

TTK’nın ilgili maddesinde bedelleri ödenmemiş paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılması yasaklanmıştır.

Paylar hamiline yazılı ise, Yönetim Kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.
Mad 486 (2)

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili, ihtiyaçlarınız veya herhangi bir konuda danışmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tel: 0216 573 22 40
Tel: 0216 573 22 41

hamiline yazılı hisse senedi