Hamiline Yazılı Pay Senedi Nedir?

 

Eski adıyla “Hisse Senedi”, yeni adıyla “Pay Senedi”, Şirket esas sözleşmesinde belirtilen payları temsil etmek üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun aradığı şekil şartlarına uygun olarak çıkarılan ve payların geçerliliğini sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki senettir. Pay senedi (hisse senedi), ortakların şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve TL bazındaki nominal değerini gösterir.

Pay senetlerinin türlerinden biri olan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin metninde ortağın adı soyadı veya ticari unvanı bulunmaz. Elinde hamiline yazılı hisse senedi olan gerçek/tüzel kişi, o şirketin pay sahibi sayılmaktadır.

Hamiline yazılı pay senedi çıkarılması, Türk Ticaret Kanunu’nda birtakım zorunlu kurallara tabi tutulmuş, senet içerisinde yer verilmesi gereken asgarî bilgilerden taşıması gereken güvenlik önlemlerine ve çıkarılması gereken zamana kadar olan hususlar detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Yasanın aradığı nitelikleri taşıyan bir hamiline yazılı pay senedi basımı, senedin geçerli sayılması için olmazsa olmaz koşullardandır.

Hamiline yazılı pay senetleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Güncellenme : 24.11.2020

Yararlı Yazılar

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri
Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor
Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor