kooperatif ortaklık senediKooperatif Ortaklık Belgesi

Kooperatifler de ticaret şirketi sayılmaktadır. Ancak, amaç yönünden diğer ticaret şirketi türlerinden biraz ayrışmaktadır. Çünkü, ticaret şirketlerinde esas gaye kâr elde etmek iken; kooperatifler ortaklarının ekonomik menfaatlerini, meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulmakta ve faaliyet göstermektedir. Yani, kooperatiflerde kâr elde etmek biraz daha arka planda kalmaktadır.

Ülkemizde, konut yapı, işyeri yapı, tüketim, eğitim, motorlu araçlar, kredi kefalet, tarım kredi, tarım satış olmak üzere birçok kooperatif türü bulunmaktadır. Her ne kadar günlük hayatta “kooperatif üyesi” tabiri yerleşmişse de, kooperatiflerde “üyelik” yoktur aslında. Doğru kavram, “ortak” ve “kooperatif ortağı”dır. Bir kooperatif en az yedi ortak tarafından kurulur.

Kooperatiflerin sermayesi, anonim veya limited şirketler gibi belirli değildir; aksine kooperatifler değişir sermayeli ortaklıklardır. Hatta, sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulması yasaktır. Kooperatif sermayesini oluşturan paylara ise, ortaklık payı denir. Kooperatife giren herkesin en az bir ortaklık payı alması gerekir. Bir ortaklık payının değeri ise 100 Türk Lirası’dır.

Bu kısa açıklamalardan sonra gelelim kooperatif ortaklık belgesine. Aslında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda geçen yasal kavram “kooperatif ortaklık senedi”dir. Kooperatiflerde, ortağın üyelik haklarının, ortaklık senedi ile temsil olunması gerekir. Kooperatif ortaklık senedine; kooperatifin ticaret unvanı, senet sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır ve senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler tarafından imzalanır. Yine, ortak tarafından kooperatife yatırılan veya çekilen paralar da tarih sırasıyla kaydedilir. Eğer bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise, ortak tarafından imzalanır.

Kooperatif ortaklık senedi, kıymetli evrak niteliğinde değildir, sadece ispat vesikası niteliğindedir. Arzu edilirse, kooperatif ortaklık senedi, ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir.

Kooperatif ortaklarınız için ortaklık senedi çıkarmayı düşünüyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçiniz.