Limited Şirket Tarafından Pay Senedi Çıkarılması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) limited şirketlere, pay senedi çıkarma konusunda seçimlik iki hak bahşetmiş, dileyen limited şirketlere, ETK’da olduğu üzere ispat aracı şeklinde pay senedi çıkarma, dileyen limited şirketlere de nama yazılı pay senedi bastırma imkanı tanımıştır. Dolayısıyla, limited şirketler tarafından, ispat aracı şeklinde ya da nama yazılı pay senedi çıkarılması mümkündür. Bununla birlikte, ister ispat aracı şeklinde, isterse nama yazılı olarak düzenlensin; ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış veya bütün ortakları kapsayacak biçimde düzenlenmiş rekabet yasağının, şirket sözleşmesinde öngörülmüş önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının pay senedinde açıkça belirtilmesi zorunlu tutulmuştur.

Ancak, TTK, limited şirketlere pay senedi çıkarma izni vermekle birlikte, esas sermaye payının devrinin ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılmasını ve tarafların imzalarının noterce onanmasını şart koşmuştur. Diğer bir deyişle, TTK’da da limited şirket esas sermaye payının devri yazılı şekle bağlanmış ve eski kanunda olduğu gibi imzaların noterce onayı aranmıştır. Bu düzenleme nedeniyle, limited şirket tarafından ispat aracı şeklinde veya nama yazılı pay senedi çıkarılmış olsa dahi, limited şirket esas sermaye payının imzaları noter huzurunda atılmış bir devir sözleşmesi ile devredilmesi genel kural olarak karşımıza çıkmaktadır. Hal böyle olunca da, limited şirket tarafından çıkarılan pay senedi, sahibi olan ortağa vergi avantajı sağlayamamaktadır.

TTK’da limited şirket tarafından nama yazılı pay senedi çıkarılabileceği belirtilmekle birlikte, bu senedin şekli ve içeriği konusunda – m.487’deki istisna haricinde- açık bir hükme yer verilmemiş, anonim şirket hükümlerine de yollamada bulunulmamıştır. Bununla birlikte, dileyen limited şirketler nama yazılı pay senedi çıkarıp ortaklarına dağıtabilirler.

Kaynak: Altaş, Soner, Limited Şirket Tarafından Pay Senedi Çıkarılması, Lebib Yalkın Dergisi, Haziran 2018, Sayı:174, s.220-225

Limited Şirket Tarafından Pay Senedi Çıkarılması

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa