Limited Şirketin Avantajları Ve Dezavantajları

Anonim şirketin kuruluşunda asgarî sermaye tutarının en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi gerekir iken, limited şirketin tercih edilmesi halinde avantajları arasında asgari sermaye tutarının en az dörtte birini ödemek gerekmez, taahhüt edilen sermaye iki yıl içerisinde rahatlıkla ödenebilir. Ayrıca, limited şirket kuruluşu için önce notere sonra bankaya gitme, oradan ticaret siciline uğrama ve şirketi tescil ettirdikten sonra da defterleri notere götürüp tasdik ettirme devri sona ermiş olup, limited şirket kurmak isteyen kurucular, ticaret sicili müdürlüklerine uğrayıp şirketin kuruluşunu tek noktadan, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yapabilmektedir. Limited şirketin kuruluşu ve sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine tabi değil iken, bazı anonim şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri için izin alınması gerekir.

Avantajları Dezavantajları

Limited şirket ortaklarının genel kurul toplantısı yapmadan sirküler tipi karar almaları da mümkündür. Limited şirketler Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge hazırlamak, tescil ve ilan ettirmekle de yükümlü değillerdir. Diğer yandan, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilir iken, limited şirket müdürleri, şirket sözleşmesine konulacak hüküm ya da genel kurul kararıyla 10-15 yıl ya da daha uzun bir süreyle görev yapmak üzere seçilebilirler. Limited şirketler, sözleşmeli avukat bulundurmakla da yükümlü değildir. Ayrıca, bağımsız denetim kapsamına giren sınırlı sayıda limited şirket hariç tutulursa, limited şirketler için herhangi bir denetim zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Pay Senetleri (Hisse) Bakımından

Buna karşılık, anonim şirketin payları için pay senedi çıkarılmış ve bu senetlerin en az iki yıl süreyle elde tutulmuş olması halinde, senede bağlı bu payların devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi tutulmamakta iken, limited şirkette nama yazılı pay senedi çıkarılmış olsa dahi bu senedin devri kabul görmemekte, dolayısıyla anonim şirketlere tanınan vergisel avantajdan limited şirketin gerçek kişi ortakları faydalanamamaktadır. Çıkarmış olduğu pay senetleri devre konu olmadığından, limited şirket ortakları KDV istisnasından da yararlanamamaktadır. Ayrıca, 6183 sayılı Kanun uyarınca limited şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen kamu alacakları, ortaklardan, ortaklık payı oranında istenebilir.Oysa, anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklarının kamu alacaklarından dolayı sorumlulukları bulunmamaktadır.

Bu dezavantajlarına rağmen, yukarıda sayılan avantajların ve diğerlerinin daha baskın olduğu anlaşılmaktadır ki, ülkemizde ticaret şirketlerinin ağırlıklı kısmını limited şirketler oluşturmaktadır.

Kaynak: Altaş, Soner, “Limited Şirketin Avantajları ve Dezavantajları”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:176, 2018, s.193

Limited Şirketin Avantajları Ve Dezavantajları

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa