Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

 

Nama Yazılı Pay Senedi Nedir?

Nama yazılı hisse senedi günümüzde Anonim Şirketler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Şirket paylarının tamamen ödenmemiş olması zaten bu şirkete hamiline hisse senedi çıkarma hakkı vermediği için şirket zorunlu olarak Nama yazlı hisse senedi bastırmaktadır.

Diğer taraftan nama yazılı hisse senedi sahtecilere karşı alınabilecek ciddi önlemlerden biridir. Nama yazılı hisse senetlerinin arka yüzünde pay sahibinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve açık adresi bulunması caydırıcı bir önlemdir.

Bütün bunların ötesinde pay devri sırasında yine hisse senedinin arka yüzüne yazılması zorunlu olan bilgilerde işi sahtecilere karşı önlemektedir.
Hisse senedini satın alan kişinin kimlik bilgileri ve işlemin şirket pay defterine kaydıyla ilgili notlar yer almalıdır. Bu da yine kanun koyucunun getirdiği kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ayrıca hisse senedi basılması için alınacak yönetim kurulu kararının nama yazılı hisse sentlerinde tescil ve ilanı gerekmemektedir. Şirket yetkililerinin düzenleyeceği yönetim kurulu kararı ile hisse senedi basılabilir.

Sermayesinin tamamı ödenmiş olan bir Anonim şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkartma hakkı olmasına rağmen zaman zaman hisse senetlerini nama yazılı olarak bastırmaktadırlar. Nama yazılı pay senedi çıkartmak azlık hissedarların talebi ile zorunlu hale gelmektedir. Azlık hissedarlar tarafından hisse senedi çıkartılması yolunda bir talep gelmesi halinde bu istek yönetim kurulu tarafından işleme konulur ve hızla hisse senetleri bastırılıp tüm ortaklara dağıtılır.

Böyle bir talep yok ise nama yazılı hisse senetleri için hisse senedi bastırma zorunluluğu yoktur. Ancak pek çok maliyeci ve ekonomistin de belirttiği gibi, nama yazılı hisse sahiplerinin vergi ve KDV avantajlarını dikkate alarak hisse senedi bastırmaları adeta zorunlu hale gelmiştir.

Devletin getirdiği söz konusu olan vergi ve KDV avantajlarından bir Anonim Şirket hissedarının yararlanabilmesi için, Payını edindiği tarihten itibaren 2 yıl elinde tutması gerekmektedir. 2 yıl sonra satılan hisselerden elde edilen kazanç gelir artış vergisinden tamamen muaftır. Aynı şekilde bu durumda KDV ödenmeside söz konusu değildir.

Nama Yazılı Hisse senedi

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa