Nama Yazılı Hisse Senetleri

TTK’ da Nama yazılı senetlerinin tanımına yer verilmiştir. Buna göre Nama yazılı hisse senedi ilgili maddesinde;

“Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Hisse senetleri kıymetli evrak olması nedeni ile belli bir kişi adına yazılı olup, Anonim Şirketlerde pay sahipliği sıfatını açıklayan ve hisse devrine kolaylık sağlayan senet şeklinde tanımlanır.

Diğer taraftan TTK’ nın 487. Maddesinde pay senetlerinin şekli düzenlenmiş ve “Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.

Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defterine kaydolunur.”

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili, ihtiyaçlarınız veya herhangi bir konuda danışmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tel: 0216 573 22 40
Tel: 0216 573 22 41

Nama Yazılı Hisse Senedi