Nominal Değer Bir Hissede Neye Karşılık Gelir?

TDK nominal kelimesini “yazılı” anlamında tanımlar. Yani nominal değer kavramı hisse senedinin değerini belirtmek amacıyla kullanılır. Şirketler nominal değeri 1 TL olarak seçmeyi uygun bulurlar.   Fakat  bu bir kural değildir. Sermaye dağılımının daha kolay yapılabilmesi için değerlerin daha çok 1,2,4 gibi katlanabilir ve bölünebilir olmasına dikkat edilir.

Hisse senedinin nominal değeri piyasadaki değeri demek değildir. Nominal yani itibari değer bir pay senedinin pay miktarını ve o pay senedinin değerini belirtir. Fakat şirket paylarının nominal değerden az ya da fazla olması bir sorun teşkil etmez. Anonim şirketler sermayelerinin pay miktarını ve o payların itibari değerlerini esas sözleşmelerine yazarlar.

Bu konuda örnek vermek gerekirse,

4 ortaklı bir şirket düşünelim. Bu şirketin sermayesi 100 bin TL olsun. Birinci ortağın %40 paya, ikinci ortağın  %40 paya, üçüncü ortağın %15 paya ve dördüncü ortağın ise %5 paya sahip olduğunu varsayarsak ve bir payın itibari değerine de 10 TL dersek ;

1.ortak 40.000 TL = 4000 pay

2.ortak 40.000 TL = 4000 pay

3.ortak 15.000 TL = 1500 pay

4.ortak 5.000 TL = 500 pay

sahibidir diyebiliriz.

Şirket yöneticileri pay senedinin nominal değerinin bölünebilir sayılardan seçilmiş olmasına dikkat etmelilerdir. Bu , pay senetlerinin hissedarlara dağılımında kolaylık sağlayacak bir uygulamadır.

Ayrıca bu konuyla alakalı pay senedi hakkında sıkça rastlanan ve kullanılması zorunlu olan kupürden de bahsedelim.

Kupürler birçok payın bir araya gelmesiyle oluşur. Yani bir kupür 10 pay ya da 10.000 pay olabilir.

Bu karar şirket yöneticilerine bağlıdır. İstedikleri payda istedikleri kadar kupür oluşturabilirler.

Ancak kupürlerin esas sermaye içinde bölünebilir ve katlanabilir olmasına özen gösterilmelidir.

Örneğin; 1.000.000 .-TL sermayeyi her kupür 10.000 pay olacak şekilde 100 kupüre bölmek gibi…

Nominal Değer Bir Hissede Neye Karşılık Gelir?

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa