Pay Senedi Ayrıntıları

Pay Senedi Nedir?

Hisse senedi (pay senedi), bir şirketin ortaklarının adeta kimlik kartıdır.Diğer bir değişle ortaklık belgesidir. şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve Türk Lirası nominal değerini gösteren senettir.

Pay senetlerinin iki çeşidi vardır.

  • Nama
  • Hamiline yazılı

Nama yazılı pay senetleri ile Hamiline yazılı pay senetleri arasındaki fark şudur,

  • Hamiline yazılı pay senetleri şirket sermayesinin tamamı ödenmeden çıkarılamaz.
  • Nama yazılı pay senetleri ise sermayenin bir bölümünün taahhüt edilmesiyle birlikte çıkarılması mümkündür.

Paylar hamiline yazılı ise, Yönetim Kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Mad 486 (3)

Pay sahibinin adı- soyadı veya Ticari unvanın ve adresinin Nama yazılı pay senetlerinde belirtilmesi gerekir . (Mad.488).

Bir Limited Şirket A.Ş.’ye dönüşürse, Gelir Vergisi ve KDV ÖDEMEZ. Ayrıca devir işleminin de Noterde yapılması gerekmez. Bir Anonim Şirketin ortağı, sahibi olduğu payları edindiği tarihten itibaren 2 yıl sonra satarsa Gelir Vergisi ve KDV ye yükümlü değildir. Merhum Prof. Dr. Şükrü Kızılot Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir makalesinde; Hisse senedi bastırmamış olan Anonim Şirket ortaklarının Hisse Satışından doğan kazançlarının hem gelir artış vergisine hem de KDV‘ye tabi olduğunu da ayrıca belirtmişti.(Gelir Vergisi Kanunu mad. 80/4–KDV Kanunu mad.17/4-g)

Pay Senedi

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa