Pay Senedi Nedir?

Pay Senedi

Pay senedi (Hisse senedi), bir şirkette ortakların şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve Türk Lirası (TL) bazında nominal değerini gösteren senettir.

Pay senetlerinin iki çeşidi bulunmaktadır ve bunlar HAMİLİNE veya NAMA YAZILI pay senetleridir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTK. Mad ; 484) Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için HAMİLİNE pay senedi çıkarılamaz. Çıkarılırsa geçersiz olur, çünkü elinde Hamiline Yazılı Pay (Hisse) Senedi olan bir kişi o şirketin pay sahibi sayılır.

Diğer bir deyişle sermayesinin tamamı ödenmemiş bir şirket, NAMA YAZILI pay senedi çıkarmak zorundadırlar.

Paylar hamiline yazılı ise, Yönetim Kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Mad 486 (2)

Nama yazılı pay senetlerinde , pay sahibinin adı- soyadı veya Ticari unvanın ve adresinin açıklanması gerekir . (Mad.487).

Hisse senedi bastıran Limited Şirket A.Ş.’ye dönüşürse, Gelir Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Harç ÖDEMEZ.

Ayrıca devir işleminin de Noterde yapılması gerekmez.

Pay Senedi bastıran bir A.Ş.’nin ortağı, sahibi olduğu payları edindiği tarihten 2 yıl sonra satarsa Gelir Vergisi ve KDV ödemez.

Pay Senedi