Sistem Nasil Calisir

Sistem Nasıl Çalışır?

Pay senedi basımı tek işi olan şirketimiz AEK Pay Senedi; önce iş sahipleri ile kağıt, boyut, filigran, renk, içerik, yaklaşık baskı sayısı ve sahteciliğe karşı uygulanabilecek güvenlik önlemleri (hologram, özel kağıt, gizli filigran) ile ilgili konuları ayrıntılı olarak değerlendirir. Ardından, edinilen bilgiler doğrultusunda pay senedi basımına ilişkin fiyat teklifi hazırlanıp sunulur.

Pay Senedi Basımında Önem Verdiğimiz Noktalar

Şirket ortaklarının şirkette adeta bir kimlik kartı olarak kullanacakları pay senedi hamiline ya da nama yazılı olabilir. Pay senedi basımı işlemlerinde dikkat ettiğimiz hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Şirketimizde pay senedi basımı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak yapılmaktadır.
  • Yasa koyucunun 6102 Sayılı Kanun’da Madde 487’de belirttiği sahtekarlığı engelleyici yeni nesil güvenlik önlemleri (hologram, gizli filigran, özel bordür vb.) kullanılmaktadır.
  • Pay senetleri, A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutunda üretilmektedir.
  • Talep edildiği takdirde, pay senedi basımı şirketimize özel Watermark kağıtlarla gerçekleştirilmektedir.

Teklif onayına istinaden üretimin başlayabilmesi için, şirkete ait Türkiye Ticaret Sicili gazetesi gereklidir. Alınan bilgi ve belgelerle taslak hazırlanır ve iş sahibinin onayına sunulur. Onay süreci genellikle ve hızlı olması açısından dijital olarak e-posta ortamında gerçekleştirilir, anlık düzeltmeler zaman kaybetmeden yapılır ve basım onayı alınır.

Basım onayı alındıktan sonra 2-3 gün içinde fiziksel basım işlemi tamamlanır. “Değerli evrak” olması nedeniyle teslimat şekli karşılıklı anlaşma sonucu belirlenir ve teslimat güven içinde sağlanır.

Hamiline ve nama yazılı pay senedi basımı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.