hamiline yazılı pay senetleri ceza

Hamiline Yazılı Pay Senetlerini MKK’ya Bildirmemenin Cezası Var

Anonim şirketin yönetim kurulunun, hamiline yazılı pay senedi bastırmadan önce, hamiline yazılı payların sahipleri olan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların sahip oldukları hamiline yazılı payları Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmesi gerekir. Hamiline yazılı pay senetleri MKK’ya bildirilmezse 27.240 TL ceza söz konusudur.