limited şirket hisse senedi

Limited Şirket Hisse Senedi

Anonim şirketteki pay kavramının karşılığı, limited şirkette esas sermaye payıdır. Limited şirket, bir sermaye şirketidir ve sermayesi de esas sermaye paylarından oluşur.

Limited şirketin sermayesi en az 10 bin Türk Lirasından oluşur. Bu sermayeyi oluşturan esas sermaye paylarının itibari değerleri ise en az 25 Türk Lirası ve katları şeklinde olmalıdır. Örneğin; limited şirketin esas sermaye paylarının itibari değeri 50, 10, 125, 250 Türk Lirası şeklinde olabilir; ancak, 10, 20, 30,40, 60, 80, 90 yahut 1 lira olarak belirlenemez.

Bildiğiniz üzere, anonim şirketler, payları için hisse senedi bastırabilmektedir ve hisse senedi ile yapılan devirler sahibine çok önemli vergi avantajları tanımaktadır. Hal böyle olunca, limited şirketin hisse senedi çıkarıp çıkaramayacağı ve eğer çıkarılabiliyorsa, limited şirket hisse senetlerinin devrinin vergi istisnaları sağlayıp sağlamayacağı merak edilmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki biz de “Limited Şirket Hisse Senedi” tabirini kullanmış olsak bile, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirket hisse senedi için kullanılan yasal kavram “pay senedi”, limited şirket hisse senedi içinse “esas sermaye pay senetleri”dir. Biz yine de kolaylık sağlaması bakımından, limited şirket hisse senedi diyelim.

Limited şirket tarafından da hisse senedi düzenlenebilir. Bu konuda limited şirketin seçimlik iki hakkı vardır. Birisi, eski kanunda olduğu gibi ispat aracı şeklinde hisse senedi düzenlemek, diğeri de nama yazılı hisse senedi çıkarmaktır.

Ancak, limited şirketin düzenleyeceği hisse senetleri, devir, içerik, vergi kanunları karşısındaki durum yönlerinden ayrışmaktadır. Bu durumda şu soru yine karşımıza gelmektedir: limited şirkette hisse senedi çıkarmak vergi avantajı sağlar mı? Bu soruya, anonim şirket pay senetleri kadar kesin bir cevap vermek zordur. Ama, konu çözümsüz de değildir.

Limited şirketiniz için hisse senedi çıkarmak ve bu konuda danışmanlık hizmetinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.