Sosyal Sorumluluklarımız

Basım Sanayi ve Eğitim Vakfı (BASEV), genel olarak matbaacılık sektörünün sorunlarını tespit ederek, yasal, ahlaki, sosyal, ekonomik çözümler için çaba sarf etmeyi; matbaacılık sektörünün her kesiminde çalıştıran ve çalışanların sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki bilgi ve dayanışmalarını sağlamayı hedefleyen bir kuruluştur.
Aynı zamanda matbaacılık sektörünün gerektirdiği her türlü eğitimi, her seviyede ve türde vermek ve verilmesini desteklemek; sektör mensuplarına sektördeki tüm yenilikleri, değişmeleri, ihale duyurularını, yasal değişiklikleri iletmek, bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sergi, fuar, gösteri düzenlemek, düzenletmek, düzenlenmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Vakfın öncelikli hedefi; toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmak ve bu mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmektir. TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ile insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışır. Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak ve doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek ve bu çalışmalara destek vermek vakfın diğer amaçlarıdır.

Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan “otizm spektrum bozukluğu” olan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde belirtilerin kontrol altına alınabildiğini biliyor musunuz? Otizmli çocuklar doğru eğitim yönteminden yararlanabildiğinde gelişim sağlanıyor ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmıyor.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfıdır.

Biz de AEK Pay Senedi olarak, otizm tanısı olan çocukların evde, okulda, işyerinde ve toplumsal yaşamda söz hakkı almalarını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini destekliyoruz. Ayrıca firmamızda bastırdığınız her Pay Senedi için Tohum Otizm Vakfı’na bağış yapıyor, sizlerin de otizmli bir çocuğun eğitimine katkı sağlamasına aracılık ediyoruz.

WEConnect International, satın alma gücü büyük kurumlar ile tedarikçi kadın iş sahiplerini bir araya getirmek ve kadınların, bu kurumların tedarik zincirlerine girmelerine destek olmak amacıyla çalışan global bir sivil toplum kuruluşudur.WEConnect International aynı zamanda, tüm dünyada geçerli olan, bir iş yerinin minimum %51 sahipliğinin, kontrolünün ve yönetiminin KADIN’da olduğunun tasdik edildiği “WOMEN OWNED” sertifikasını veren Türkiye’deki ilk ve tek kuruluştur.