Sosyal Sorumluluklarımız

Basım Sanayi ve Eğitim Vakfı (BASEV), genel olarak matbaacılık sektörünün sorunlarını tespit ederek, yasal, ahlaki, sosyal, ekonomik çözümler için çaba sarf etmeyi; matbaacılık sektörünün her kesiminde çalıştıran ve çalışanların sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki bilgi ve dayanışmalarını sağlamayı hedefleyen bir kuruluştur.
Aynı zamanda matbaacılık sektörünün gerektirdiği her türlü eğitimi, her seviyede ve türde vermek ve verilmesini desteklemek; sektör mensuplarına sektördeki tüm yenilikleri, değişmeleri, ihale duyurularını, yasal değişiklikleri iletmek, bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sergi, fuar, gösteri düzenlemek, düzenletmek, düzenlenmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Vakfın öncelikli hedefi; toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmak ve bu mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmektir. TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ile insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışır. Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak ve doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek ve bu çalışmalara destek vermek vakfın diğer amaçlarıdır.

weconnect

WEConnect International, satın alma gücü büyük kurumlar ile tedarikçi kadın iş sahiplerini bir araya getirmek ve kadınların, bu kurumların tedarik zincirlerine girmelerine destek olmak amacıyla çalışan global bir sivil toplum kuruluşudur.WEConnect International aynı zamanda, tüm dünyada geçerli olan, bir iş yerinin minimum %51 sahipliğinin, kontrolünün ve yönetiminin KADIN’da olduğunun tasdik edildiği “WOMEN OWNED” sertifikasını veren Türkiye’deki ilk ve tek kuruluştur.