Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Sonrasında Pay Senedi Basımı ile Vergi Avantajından Yararlanın

2023-03-12T19:57:02+03:00

Anonim Şirketlerde sermaye artırımı sonrasında pay senedi basımı ile gerçek kişiler için gelir vergisi, tüzel kişiler için KDV avantajlarından yararlanabileceğinizi biliyor musunuz?

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Sonrasında Pay Senedi Basımı ile Vergi Avantajından Yararlanın2023-03-12T19:57:02+03:00

Sermaye Artırımı Sırasında Yapılması Gerekenler

2023-03-12T19:45:24+03:00

Sermaye artırımı, anonim şirketin esas sözleşmesinde yazılı olan esas ve çıkarılmış sermayesinin rakamsal olarak yükseltilmesidir. Örneğin; 50 bin lira sermaye ile kurulmuş olan bir anonim şirket, sermayesini 100 bin liraya çıkarmak isterse, yapacağı işlem sermaye artırımına gitmektir. Anonim Şirket Sermayesi [...]

Sermaye Artırımı Sırasında Yapılması Gerekenler2023-03-12T19:45:24+03:00

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Sonrasında Yapılması Gerekenler

2023-03-12T19:57:58+03:00

Anonim Şirketerde Sermaye artırımı kararının ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi ile birlikte, sermaye artırımı geçerlik kazanmış olur. Bu aşamadan sonra yapılması gereken işlemler, sermaye artırımında çıkarılan payların türüne göre farklılık gösterir.

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Sonrasında Yapılması Gerekenler2023-03-12T19:57:58+03:00

Anonim Şirketlerde Pay Senetleri, Türleri ve Basım Süreci

2023-03-12T18:38:40+03:00

Anonim şirketlerde pay senetleri, türleri ve basım süreci konusuna başlamadan pay senedi ve hisse senedi kavramlarının aynı olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Eski Kanun döneminde hisse senedi denilmiş olsa da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda “pay senedi” ifadesi tercih edilmiştir...

Anonim Şirketlerde Pay Senetleri, Türleri ve Basım Süreci2023-03-12T18:38:40+03:00

Pay Senedi Bastırmak İçin Yapılması Gerekenler

2023-03-12T18:15:37+03:00

“Pay senedi bastırmak için yapılması gerekenler nelerdir” sorusuyla sıkça karşılaşıyoruz. Bu soruyu cevaplamak için , öncelikle payın türüne bakılmalıdır. Çünkü payın türüne göre pay senedinin türü de değişir. Pay senedinin türü değişince, hisse senedi bastırmak için yapılması gerekenler de değişir.  

Pay Senedi Bastırmak İçin Yapılması Gerekenler2023-03-12T18:15:37+03:00

Anonim Şirketlerde Hisse Senedinin Geçerli Olması İçin Gerekli İşlemler

2023-03-10T16:01:47+03:00

Anonim şirketlerde hisse senedi basımı sonrasında yapılması gerekenler, hisse senedinin türüne göre değişir. Anonim şirketin payları hamiline ya da nama yazılıdır. Bu paylara bağlı olarak da, anonim şirket tarafından bastırılacak hisse senetleri nama yazılı pay senedi veya hamiline yazılı hisse senedi olur.

Anonim Şirketlerde Hisse Senedinin Geçerli Olması İçin Gerekli İşlemler2023-03-10T16:01:47+03:00

Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkararak Risk Almayın Hisse Devirlerini Hisse Senedi İle Yapın

2023-03-12T19:58:48+03:00

Vergi Kurdu Sayın Abdullah Tolu Üstat, Dünya Gazetesi’nde 27.07.2022 tarihinde yayımlanan "Şirket Hissesini Geçici İlmühaberle Devredip Risk Almayın" başlıklı yazısında anonim şirket ortaklarına ve yöneticilerine, pay senedi çıkarmak yerine geçici ilmühaber bastırmamalarını önemle ve özellikle tavsiye ediyor.

Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkararak Risk Almayın Hisse Devirlerini Hisse Senedi İle Yapın2023-03-12T19:58:48+03:00

Hisse Senedi Basımının İmtiyazlı ve İmtiyazsız Olması Arasındaki Farklar

2023-03-12T17:55:01+03:00

Zaman zaman bazı müşterilerimizden “Hisse senedi basımı imtiyazlı veya imtiyazsız olursa ne gibi farklılıklar oluşur?” şeklinde sorular alıyoruz. Bu konuyu açıklamaya çalıştık.

Hisse Senedi Basımının İmtiyazlı ve İmtiyazsız Olması Arasındaki Farklar2023-03-12T17:55:01+03:00

Hamiline Hisse Senedi ve Nama Hisse Senedi Arasındaki Fark

2023-03-12T17:36:06+03:00

Müşterilerimizden sıklıkla duyduğumuz “Hamiline hisse senedi ve nama hisse senedi arasındaki fark nedir?” sorusunu muhtelif özelliklerini de göz önüne alarak açıklamaya çalışalım. 

Hamiline Hisse Senedi ve Nama Hisse Senedi Arasındaki Fark2023-03-12T17:36:06+03:00
Go to Top