Pay/Hisse Senedi Bastırılmasının Vergisel Boyutuna İlişkin Danışmanlık

Hisse Senedi Basım Danışmanlığı

Basım Danışmanlığı kavramı ülkemizde bilinen bir kavram değildi yakın zamana kadar. Kurum ve kuruluşların Danışman denince akıllarına Mali, Teknik, İdari-İş Güvenliği, Hukuk, Vergi, Satış, Sigorta, Kredi Danışmalığı vb. geliyordu. Oysa, bizlerin aklına gelmeyen Basım Danışmanlığı Batı’da 1990’lı yılların başından bu yana biliniyor, kullanılıyordu. Bu konuda ilk adımı yıllardır Basım Sektörü içinde hemen her görevde bulunan, yeterli eğitimi ve donanımı olan genç bir kadın attı.

Basım Sektöründe bu boşluğu gören, karşılaştığı ilginin kendisini bile şaşırttığını söyleyen Ayşe Kösebay işini iki kelime ile şöyle özetliyor:

“Değişim / Dönüşüm”

Almanya’da Basım Sektöründe Danışmanlık konusunu işleyen “İsteyen Danışıyor…” başlıklı bir sohbet köşesindeki yazıda “Danışman bir Hekim gibidir.

Aldığı ya da verdiği bilgiyi asla kimseyle paylaşmaz, Hastasına yol gösterir, daha ileri gitmez…” deniyor.. DRUCKWELT isimli bir derginin İnternet sitesinden aldığımız yazı özetle şöyle;

Basım Danışmanın, şirket yetkilileri ile yapacağı ortak çalışmalarda:

 • Minimum sipariş,
 • Minimum stok,
 • Kaliteden ödün vermeden, doğru fiyata ham madde sağlanması, (Doğru satın alma),
 • Verimli üretim için gerekli donanımların temini ve yenilikler,
 • Şirket içinde satın alma, üretim prosedürlerinin gözden geçirilmesi

gibi konular ele alınmakta ve fikir alışverişi yapılmaktadır.

Bütün bunlar yapılırken verimlilik analizleri, üretim kapasiteleri, kalifiye eleman kullanımının getirileri, satış ve sonrası hizmetlerin tarif ve izlenmesi gibi konular da ele alınmaktadır. Basım Danışmanı, depodan / satışa, üretimden / çalışana, makine parkından / sevkiyata kadar çeşitli konularda öneri, görüş ve deneyimlerini şirket yöneticileri ile paylaşırken “Danışılan bir kişi , yani Danışman olduğu gerçeğini ” asla bir kenara itmez.

Ekonomistler işte bu noktada Basım Danışmanını ” Akıl veren ama işlere karışmayan ” kelimeleri ile tarif etmekte ve “Onlar, Şirket sahipleri ve yöneticilerine rahatsızlık vermeyecek kadar zeki ve iyi yetişmiş kişilerdir.” demektedirler.

DANIŞMAN “Akıl verme” işini para karşılığı yapan yani “Akıl satan” kişidir. İstenilen bir konuda bilgi ve deneyimini paylaşır. Bilinenleri değil, bilinmeyenleri anlatır. Kendisine danışılan konuyu, önerilerini ve gelişmeleri “ASLA” kimseyle paylaşmaz. Şimdi gelelim “Akıl satışı”nın nasıl yapıldığına?

Basım Danışmanlığı
 • Firmanın durumunu,
 • Olan ve olabilecek muhtemel riskleri ve yönetimini,
 • Çözüm önerileri ve uygulama biçimlerini,
 • Beklentilerini, proje bazında yapılacak çalışmaları ve bütün bunlar için süreci belirler,
 • Sorunların analizini yapar,
 • Çözüm önerileri getirir,
 • Rekabet gücünün ve kaynak kullanım verimliliğinin artması için bilgiler verir.
 • Karar mekanizması, yönetim ve üretim planı konularında da görüş, düşünce deneyimlerini iş sahipleri ile paylaşır.

Hisse senedi basım danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.