Pay (Hisse) Senedi Hisse Senedi Bastırmanın VERGİ Avantajları Anonim Şirketler, Pay (Hisse) Senedi bastırarak kazanıyor. Hisse senedi bastırana DEĞER ARTIŞ vergisi yok! Hisse Senedi Hisse Senedi Nedir? Neden Bastırılır? Yeni Nesil Güvenlik Önlemi Gizli Filigran, Hologram, şirketinizin ünvanını, "GİZLİ FİLİGRAN" deseninin içine gizliyoruz. Şifrelenmiş Özel Kağıt İstenirse,

Hisse Senedi Bastırmak Artık Çok Kolay

“Hisse senedi (Pay Senedi) işlemini hiç bilmiyoruz, nasıl yapacağız bu işi?” diyorsanız,

İşte size 3 adımlık çözüm yolu;

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80’inci Maddesi Kapsamında Pay Senetlerinin (Hisse Senetlerinin) İktisap (Edinme) Tarihi Hakkında

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gerçek kişi olan anonim şirket pay sahibinin herhangi bir senede bağlanmamış olan paylarını devretmesinden dolayı elde edeceği kazançlar değer artış kazancı kapsamında vergiye tabiyken, aynı payların senede bağlanmış ve bu senetlerin en az iki yıl süreyle elde tutulmuş olması halinde, senede bağlanmış bu payların devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi olmamaktadır.
Pay senetlerinin en az 2 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılması halinde doğan değer artış kazancının vergilendirilmeyecek olması, pay senedinin iktisap tarihinin bilinmesini önemli kılmaktadır. Bu nedenle, pay (hisse) senedi devri yapanların vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri açısından, pay senetlerinin iktisap tarihini izlemeleri gerekmektedir.

Bilgi için 0532 262 66 52 numaralı telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz..

Pay Senetlerinin (Hisse Senetlerinin) Devrinde Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin (4-g) hükmü uyarınca pay senedi (hisse senedi) teslimleri KDV’den müstesnadır. Bu nedenle, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları için pay senedi çıkarılmışsa, bunlar aktife alındıktan sonra ne zaman devredilirse devredilsin –örneğin; bir gün sonra devredilse dahi- KDV’den müstesna tutulurken, pay senedinin bastırılmamış olması halinde anılan istisnadan yararlanmak için payların en az iki tam yıl süreyle kurumun aktifinde tutulması gerekmektedir.
Bu kapsamda, pay (hisse) senetlerinin teslimi şeklinde gerçekleşen işlemler katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Bilgi için bize 0532 262 66 52 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz..

Hisse Senedi Basan Matbaanın Resmi Bir İzin Almasına Gerek Yok..

Hisse senedi basan bir matbaanın bu hizmeti verebilmesi için resmi kurumlardan herhangi bir izin almasında yani ”anlaşmalı matbaa” olmasına gerek bulunmamaktadır. Hisse senedi basan matbaa Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uyarak bu işlemi yapmak zorundadır.
Ancak günümüzde bazı matbaalar hisse senedi basımı için özel izinleri olduğunu belirtmekte ve iş sahiplerini bir biçimde yanıltmaktadırlar.

Türkiye’de bir “İLK” olan yeni nesil güvenlik önlemi : Teknolojik Hologram!

TÜV İSO 9001 Teknolojik Yeniliklere Sahip Hologram Uygulamaları

Hisse Senedi’nin Getirdiği Büyük Vergi Avantajı

Hisse Senedi Basımı Anonim Şirketler için çok önemli ve büyük vergi avantajları getiriyor… Ancak bunun farkında olan şirket sahibi ya da yönetici sayısı ise ne yazıkki sadece %15-16 dolaylarında.

E-Bültenimize kayıt olmak ister misiniz?

E-bültenimize kayıt olup son haberlere ve güncellemelere kolayca ulaşmak ister misiniz? Epostanızı kaydettirmek için tıklayınız.

Hisse Senedi Nedir?

Pay senedi (Hisse senedi), bir şirkette ortakların şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve Türk Lirası (TL) bazında
devamı…

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

önce iş sahipleri ile, kağıt – filigran – renk – içerik – yaklaşık baskı sayısı ve sahteciliğe karşı uygulanabilecek
devamı…

Hisse Senedi Basımı, Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Pay Senedi, Hisse Senedi Bastırma, Prosedür, Hisse senedi Bastırma prosedürü, İntifa Senedi, Pay Senedi Basımı, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Hisse Senedi Baskısı, Değerli Evrak Matbaa, 3D Güvenlik İşlemleri, Hisse Senedi Örneği, Kıymetli Evrak, Pay senedi basan matbaa, pay senedi bastırılması, hisse senedi bastırılması, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa,nama yazılı hisse senedi vergi avantajları, nama yazılı pay senedi vergi avantajları, hisse senedi vergi avantajı, AŞ lerde hisse devri, Anonim şirketlerde hisse devri