Nama Yazılı Hisse Senedi

Anonim Şirketler genellikle Nama yazılı pay senetlerini tercih ederler. Bunun nedeni hamiline yazılı pay senetlerini bastırmak için şirket paylarının tamamının ödenmesinin gerekmesidir. Bu da onları nama yazılı pay senedine yönlendirir.

Ayrıca Nama yazılı pay senedi sahteciliğe karşı alınabilecek en önemli önlemlerden biridir. Çünkü pay senedinin arkasında pay sahibinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi bulunur.

Pay devri sırasında da pay senedini satın alan kişinin bilgileri ve pay defterine yapılan işlem kaydı yine pay senedinin arka yüzünde bulunmalıdır. Bu kısmın bulunması kanun koyucu tarafından getirilen bir zorunluluktur.

Nama yazılı pay senedi bastırmak için yönetim kurulu kararının tescil ve ilan olunmuş olması zorunlu değildir. Şirket yetkililerinin hazırladığı yönetim kurulu kararı pay senedi bastırmak için yeterlidir.

Sermayesinin tamamını ödeyen bir Anonim Şirket, hamiline yazılı pay senedi bastırma hakkı olmasına rağmen nama yazılı pay senedi bastırmayı tercih edebilir. Azınlık hissedarların talep etmesiyle nama yazılı pay senedi bastırmak zorunda kalınabilir. Böyle bir talep gelmesi halinde yönetim kurulu hemen bu talebi gerçekleştirmek üzere pay senedi bastırarak tüm şirket ortaklarına dağıtır.

Eğer talep yok ise nama yazılı pay senetleri için bastırma zorunluluğu yoktur. Ancak maliye ve ekonomi uzmanları nama yazılı pay senetlerinin vergi ve KDV avantajları olduğunu belirtirler. Bu esasta pay senedi bastırmak adeta zorunlu hale gelmiştir.

Bir Anonim Şirket yetkilisinin bu vergi ve KDV avantajlarından yararlanabilmesi için payını 2 sene elinde bulundurması gerekir. 2 sene sonunda satılmış olan paylardan elde edilen kazanç gelir artış vergisinden muaf olur. Aynı zamanda bu durumda KDV ödemesi de olmaz.

Nama Yazılı Pay Senedi

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa