Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Sonrasında Yapılması Gerekenler

Anonim Şirketlerde Sermaye artırımı kararının ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi ile birlikte, sermaye artırımı geçerlik kazanmış olur. Bu aşamadan sonra yapılması gereken işlemler, sermaye artırımında çıkarılan payların türüne göre farklılık gösterir.

Nama Yazılı Pay Senetleri Hemen Bastırılabilir

Sermaye artırımında taahhüt edilen paylar nama yazılı ise, sermaye artırım kararının tescil ve ilan edilmesinin hemen sonrasında nama yazılı pay senedi bastırılabilir.

Eğer sermaye artırımı, nama yazılı payların itibari değerlerini artırarak yapılmış ise, bu durumda, önceden bastırılmış olan pay senetleri geçersiz hale gelir. Eğer sermaye artırımı, itibari değer aynı kalmak suretiyle ve fakat pay sayısı artırılarak yapılmışsa, bu durumda, sadece yeni çıkarılan paylar için nama yazılı pay senedi bastırılması yeterlidir. AEK Pay Senedi olarak Nama Yazılı Pay Senetlerinin Basımında nasıl bir yol izlediğimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Nama yazılı pay senedi bastırmak için, yasal bir prosedür söz konusu değildir. Bununla birlikte, yönetim kurulunca, bastırılacak nama yazılı pay senetlerinin ayrıntılarına dair bir karar alınması önerilmektedir.

Hamiline Yazılı Pay Senetleri Hemen Bastırılamaz

Sermaye artırımında taahhüt edilen paylar hamiline yazılı ise, sermaye artırım kararının tescil ve ilan edilmesinin hemen sonrasında hamiline yazılı pay senedi bastırılamaz. Çünkü, hamiline yazılı pay senetleri, ancak payların bedelleri tamamen ödendikten sonra basılabilir.

Hamiline Yazılı Paylarda Nasıl Bir Yol İzlenir?

Bu nedenle, hamiline yazılı pay senedi basımı için, sermaye artırımında çıkarılan hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödenmesi beklenir. Payların bedelleri tamamen ödendikten sonraki üç ay içerisinde, yönetim kurulu, hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına dair bir karar alır. Bu kararda bastırılacak hamiline pay senetlerinin adedi, tertibi, itibari değerleri, temsil ettiği pay adedi ile tutarı, varsa grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu paylara karşılık gelen toplam pay bedeli belirtilmelidir.

Sermaye Artırımında da HPKS Kaydı Gerekli

Yönetim kurulu kararı alındıktan sonra, bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerine ve bunların sahiplerine dair gerekli bilgiler Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Hamiline Pay Kayıt Sistemine kaydedilir.

Hamiline yazılı paylara dair bilgiler, sıra numarası, işlem türü, kimlik tipi, kimlik numarası, ad – soyad, unvan, pay tertip no, pay grubu, pay itibari değeri, pay adedi,  pay tutarı (TL), Şirket sıra numarası ve açıklama bilgileri excel dosya formatında hazırlanarak HPKS’ye aktarılır.

HPKS’ye aktarılan bu pay bilgileri, Şirketle ve ortaklar ile ilişkilendirilerek MKK referansı ile kaydedilir.

HPKS kayıtlarının tamamlanması sonrasında, hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına dair yönetim kurulu kararı, tescil ve ilan ettirilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne verilir.  Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, kararda yazılı hamiline yazılı pay senetlerinin HPKS’ye kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilir. Kontrol sonrasında, yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı sonrasında da, hamiline yazılı pay senetlerinin basımı aşamasına geçilir. AEK Pay Senedi olarak Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basımında nasıl bir yol izlediğimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Sonuç

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı konusunda izlenecek yol Anonim Şirket paylarının nama yazılı mı yoksa hamiline yazılı mı olduğuna göre değişir. AEK Pay Senedi olarak mevzuata hakim ve tecrübeli ekibimizle Sermaye Artırımı ve Pay Senedi Basımı konusunda sizlere danışmanlık yapmaya hazırız. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

+90 216 573 22 40

+90 216 573 22 41

info@aekpaysenedi.com

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]