Hamiline Hisse Senedi Bastırmanın Avantaj ve Dezavantajları

Hamiline hisse senedi bastırmanın avantajları 2021 yılından önce dezavantajlarından fazlaydı. Ancak, 2021 yılında hayata geçirilen yeni sistem ve kurallar ile durum tersine döndü ve hamiline yazılı hisse senedi bastırmanın dezavantajları neredeyse avantajlarını geçti. Hatta, artık hamiline yazılı hisse senedi bastırmak, nama yazılı hisse senedi bastırmaktan daha formaliteli, maliyetli ve uzun süreçlidir.

Hamiline pay senedi bastırmanın en önemli avantajı, adından da anlaşılacağı üzere, senedin sahibinin bilinmiyor olması ve senede kim hamilse, daha doğrusu kim sahipse, onun pay sahibi sayılmasıdır. Gölge ortak olmayı sağlayan bir yapısı vardır.

Diğer önemli avantajıysa, çok hızlı bir şekilde ve basit olarak devredilebilmesidir. Hamiline pay senedinin devri için, senedin devralan kişiye teslim edilmesi yeterlidir; ciro edilmesine veya noterde hisse devir sözleşmesine gerek yoktur.

Artık Hamiline Pay Senetleri MKK’ya Bildiriliyor

Yukarıda sayılan iki önemli avantaj, 2021 yılı Nisan ayına kadar geçerliydi. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse senedi sahibinin gizliliği, kısmen de olsa sona ermiş oldu. Kısmen dememizin sebebi, hamiline hisse senedi sahibini üçüncü kişilerin tespitinin eskiden olduğu gibi kolay olmamasıdır. Ancak, Devlet, artık hamiline yazılı hisse senetlerini ve sahiplerini tek tek bilecektir.

Çünkü, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse sahipleri ile sahip oldukları paylara ilişkin bilgilerin, bu senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Hamiline pay kayıt sistemi hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Hamiline yazılı hisse senetleri ancak bu bildirimden sonra ortaklara dağıtılacaktır. Hamiline yazılı hisse sahipleri ile bunların sahip oldukları paylara ilişkin bilgileri, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmeyenlere ise 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

1 Nisan’dan Önce Hamiline Yazılı Hisse Senedi Bastıranların da Bildirmesi Gerekiyor

Getirilen düzenlemede, önceden hamiline yazılı hisse senedi sahibi olanlar da unutulmamıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesine göre, 1 Nisan 2021 tarihinden önce hamiline yazılı hisse senedi sahibi olan kişilerin de, 31 Aralık 2021 tarihine kadar anonim şirkete başvurması, bu başvuru üzerine yönetim kurulunun en geç beş iş günü içinde hamiline yazılı hisse senedi sahipleri ile paylara ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmesi gerekecektir. Bu başvuru ve bildirim yapılmadığı takdirde, hamiline yazılı pay senedi sahibi ile anonim şirketin yönetim kurulu üyelerine 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yani, yeni sistemden kaçınmanın hiçbir yolu yoktur.

Yine, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline hisse senedi devirlerinde, devrin geçerlilik kazanabilmesi için, hamiline yazılı pay senedini devralan kişi veya kişiler tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde bulunma zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Böylece, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline hisse senedinin devri için, sadece senedin teslimi yeterli olmamakta, devrin ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi de gerekmektedir. Hamiline yazılı hisse senedini devralıp da Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmeyen kişiler 5.000 TL idari para cezasına çarptırılacaktır. Bu ceza yanında, hamiline yazılı pay senedini devralıp da bildirimde bulunmayan kişi, MKK’ya bildirimde bulununcaya kadar genel kurula katılma, oy kullanma, kâr payı alma gibi ortaklık haklarını kullanamayacaktır.

Görüldüğü üzere, hamiline yazılı hisse senedinin dezavantajları avantajlarını geçmiştir. Bunun yanı sıra, hamiline yazılı pay senedinin taşıdığı senet sahibinin kimliğinin gizli kalması, kolayca elden ele devredilmesi gibi avantajlı özelikleri tamamen ortadan kalkmıştır. Hatta, bize göre hamiline hisse senedi bastırmak ve devretmek, nama yazılı hisse senedi bastırmak ve devretmekten daha zor bir hale gelmiştir.

Hamiline hisse senedi bastırmanın avantajları ve dezavantajları hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve bu konuda profesyonel yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]