Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri

 

Hamiline yazılı pay senedi basımı, sağladığı vergi avantajları nedeniyle, anonim şirketler için özel bir öneme sahiptir. Vergi kanunları ile getirilen söz konusu istisnalardan yararlanmak için, hamiline yazılı pay senedinin yasal koşullara uygun bir şekilde çıkarılması gerekir.

Bu hususta dikkate alınacak yasa ise Türk Ticaret Kanunu’dur. Mülga 6762 sayılı Kanunda hisse senedi çıkarmak isteyen şirketler için, hamiline yazılı hisse senedinin bastırılmasına ilişkin herhangi bir yöntem yahut bir güvenlik önlemi öngörülmemişti.

Dolayısıyla, hamiline yazılı hisse senetlerinin, herhangi bir matbaada bastırılması yahut bilgisayar çıktısı olarak alınması mümkün idi. Böylece, yazıcıdan çıktısı alınan hamiline yazılı hisse senedi ile yapılan devirlerde anılan vergi istisnalarından faydalanmak mümkündü.

Türk Ticaret Kanunu ise hamiline yazılı pay senedinin çıkarılması noktasında eski Ticaret Kanunu’ndan ayrıldığından ve bu konuda emredici bir takım güvenlik önlemlerini şart koştuğundan, yazıcıdan çıktı olarak alacağınız hamiline yazılı pay senedinin geçerliliği tartışmalı olacak ve şayet yararlanmışsanız vergi istisnaları da sizler için sorun oluşturabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay senedinin basımı için aradığı güvenlik önlemleri hususunda detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AEK Pay Senedi Basım ve Danışmanlık olarak hamiline yazılı pay senedinin basımında uyguladığımız üst düzey güvenlik önlemleri hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Güncellenme : 13.01.2021

Yararlı Yazılar

Nama Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları
Nama Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları

Hamiline Yazılı Pay Senedi Nedir?
Hamiline Yazılı Pay Senedi Nedir?