Hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı, Nama ya da Hamiline hisse senedi bastırırken gerekli olan bir belgedir. Hisse senedi bastıracak şirket ile ilgili Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan kuruluş bilgileri bu belgelerin en başında gelmektedir.

Yönetim kurulu kararı içinde;

  • Karar Numarası:
  • Karar Tarihi:
  • Karar Konusu: ….. Tertip Hisse Senedi Basılması Hk.
  • Toplantıya Katılanlar:
  • Karar:

Bilgilerinin yer alması gerekmektedir. İçeriğiyse aşağıdaki gibi olmalıdır:

Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Şirketimizin Sermayesi xxxxx TL. ve 1 Payın nominal değeri xxxx TL. dir.

Buna göre;

  1. Şirket ortaklarına Nama…. Tertip şeklinde pay senetlerinin bastırılmasına.
  2. Hisse senetlerinin …… kupürler ve ……. adet basılmasına.
  3. Hisse senetlerinin ortaklara payları oranında dağıtılmasına Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Hisse senedi bastıran şirketin yetkili veya yetkililerinin imzasının da yer alması gerekmektedir. Hisse senedi hamiline bastırılacak ise yukarıdaki yönetim kurulu kararında nama yazılı yazan kısımların hamiline yazılı olarak düzeltilmesi gereklidir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

T.C. No:……………. T.C. No:…………….

 

Ayrıca Hamiline yazılı hisse senedi basımı için alınacak yönetim kurulu kararının, Türkiye Ticaret ve Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilanının yayınlanması zorunludur. Bir şirket için Nama yazılı pay senedi basılacaksa alınacak yönetim kurulu kararının, sadece yetkili kişiler tarafından imzalanması yeterlidir. Bu kararın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanına gerek yoktur.

Nama ya da hamiline hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı örneklerini buradan indirebilirsiniz.

İlgili Yazılar