HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) Nedir?

“HPKS nedir?” sorusu, Hamiline Yazlı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirilmesinin ve HPKS’ne kaydedilmesinin zorunlu hale getirilmesinden beri sıkça soruluyor. HPKS, Hamiline Pay Kayıt Sistemi için kullanılan kısaltmadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu olan MKK tarafından hazırlanıp 2021 yılında kullanıma açılmış olan bir sistemdir. HPKS işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilir. İnternet sitesi adresi https://hpks.mkk.com.tr/ olup, sisteme bu adresten ulaşılabilir.

7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 486. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” hükmü ile 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse sahipleri ile sahip oldukları paylara ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. Aynı yasa ile TTK’ya eklenen hükümler çerçevesinde, 1 Nisan 2021’den itibaren hamiline yazılı hisse senedi devrinde de köklü değişikliğe gidilmiş ve hamiline yazılı hisse senedini devralan kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde bulunması zorunlu tutulmuştur.

İşte HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) bu bildirimleri sağlayan sistemin adıdır. Hamiline yazılı hisse senedi bastıracak olan şirketler, bu senetleri sahiplerine dağıtmadan önce, pay sahibi ve pay bilgilerini Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne elektronik yöntemle kaydedeceklerdir. Bu işlem, şirketin Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) tanımlanmış olan şirket temsilcileri tarafından yapılır. HPKS’ye erişim, MERSİS’te tanımlı aktif şirket temsilcilerinden herhangi birisinin e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulama aşaması sonrasında gerçekleştirilir.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde ise, devir bildirimi, devralan kişi tarafından yapılacaktır. Devralan tarafından yapılacak bildirim, MKK’nın e-YATIRIMCI (Yatırımcı Bilgi Merkezi) uygulaması üzerindeki ekranlar kullanılarak yapılır. Ancak, devralan tarafından şirkete başvurulması durumunda, devir bildirimi şirket tarafından da yapılabilir.

Peki elinde daha önce bastırılmış hamiline hisse senedi olan şirket ne yapmalı?

1 Nisan 2021 tarihinden önce basılan hamiline yazılı hisse senetlerinin de HPKS’ye kaydedilmesi gerekiyor. Bu durumda olan senet sahiplerinin tek yapması gereken, ellerindeki hamiline yazılı hisse senetleri ile şirketin yönetim kuruluna başvurmaktır. Yönetim kurulu, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, hamiline yazılı senet sahibini ve senedini elektronik ortam üzerinden HPKS’ye kaydeder. Kayıt sonrası senet sahibi adına HPKS’de üretilen tekil numarayı senet üzerine yazıp imzalar ve senedi sahibine iade eder. Böylece, 1 Nisan 2021 tarihinden önce hamiline yazılı hisse senedi edinen şirket ortakları da kayıt altına alınmış olacaktır.

Bu bildirimler sonrasında, şirketin hamiline yazılı hisse senetleri ile sahipleri, HPKS sisteminde kayıt altına alınmış olur. Bu şirketler, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, hamiline yazılı pay sahipleri bakımından HPKS’den alacakları pay sahipleri çizelgesini dikkate alırlar.

Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, kayıtlarını MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından elektronik ortamda sorgulayabilir ve bunlara ilişkin belgeyi elektronik ortamda edinebilirler.

31 Aralık 2021’den Sonra Yüklü Cezalar Yolda

HPKS kayıtlarını yapmamanın bir yaptırımı var mı diye sorarsanız, evet var. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, HPKS’ye kaydetmeyenlere 20.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Yine, hamiline yazılı hisse senedini devralıp da MKK’ya bildirmeyen kişiye 5.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. HPKS kaydını 31 Aralık 2021 tarihine kadar yaptırmayanlarla ilgili cezalarla ilgili ayrıntılı açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.

HPKS işlemleri, ilk defa yapacak şirketler ve temsilcileri için karışık görünmektedir. Girilecek bilgilerdeki ufak bir hata ise basit bir kayıt işleminin saatlerce uzamasına neden olabilmektedir.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin Hamiline Pay Kayıt Sistemi HPKS kaydı danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve bu konuda profesyonel yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

AEK PAY SENEDİ VE DANIŞMANLIK

Tel: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41            E-posta: info@aekpaysenedi.com

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar