İlmühaber

 

 

 

İlmühaber Hakkında Faydalı Bilgiler

İlmühaber, anonim şirket tarafından pay senedi bastırılıncaya kadar geçerli olan ve de pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan menkul kıymettir. İlmühaber için “geçici pay senedi” veya “ara pay senedi” gibi kavramlar da kullanılmaktadır. İlmühaber, pay senedi (hisse senedi) ile değiştirilene kadar sahibine tüm ortaklık ve alacak haklarını sağlar.

İlmühaber, hisse senedi çıkarılıncaya kadar geçecek süre zarfında pay sahiplerine, sahip oldukları paylara karşılık verilir ve pay sahibine hisse senedine bağlanmış tüm hakları sağlar.


İlmühaberler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yayınlanma Tarihi : 24.11.2020

Yararlı Yazılar

Pay Defteri
Pay Defteri

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları
Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları