Nama Yazılı Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkarma Dönemi Bitti (mi)?

Dr. Soner ALTAŞ’ın Dünya Gazetesinde nama yazılı hisse senedi yerine ilmühaber çıkarılması konusunda 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun düzenlemelerini incelediği 6 Şubat 2021 tarihli yazısını okuyabilirsiniz.  

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]