Nama Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri

 

Sağladığı vergi avantajları nedeniyle, anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi (hisse senedi) basımı özel bir öneme sahiptir. Vergi kanunları ile getirilen söz konusu istisnalardan yararlanmak için, nama yazılı pay senedinin yasal koşullara uygun bir şekilde çıkarılması gerekir.

Bu hususta dikkate alınacak yasa ise Türk Ticaret Kanunu’dur. Mülga 6762 sayılı Kanunda hisse senedi çıkarmak isteyen şirketler için, hisse senedinin bastırılmasına ilişkin herhangi bir yöntem yahut bir güvenlik önlemi öngörülmemişti. Dolayısıyla, nama yazılı hisse senetlerinin, herhangi bir matbaada bastırılması yahut bilgisayar çıktısı olarak alınması mümkün idi. Böylece, yazıcıdan çıktısı alınan nama yazılı hisse senedi ile yapılan devirlerde anılan vergi istisnalarından faydalanmak mümkündü.

Türk Ticaret Kanunu ise nama yazılı pay senedinin çıkarılması noktasında eski Ticaret Kanunu’ndan ayrılmış ve bu konuda emredici bir takım güvenlik önlemlerini şart koşmuştur. Dolayısıyla, yazıcıdan çıktı olarak alacağınız nama yazılı pay senedinin geçerliliği tartışmalı olacak ve şayet yararlanmışsanız vergi istisnaları da sizler için sorun oluşturabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun nama yazılı pay senedinin basımı için aradığı güvenlik önlemleri hususunda detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yayınlanma Tarihi : 23.11.2020

Yararlı Yazılar

İntifa Senetleri
İntifa Senetleri

Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedinin Geçersizliği
Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedinin Geçersizliği