Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedi Geçerli midir?

TTK’nın “pay senetlerinin şekli” kenar başlıklı 487’nci maddesinin ilk fıkrasında pay senetlerinde bulunması gereken bilgiler belirtildikten sonra “Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.” hükmü yer almaktadır. Dr. Soner ALTAŞ’ın konuyu ayrıntılı olarak ele aldığı yazısını okuyabilirsiniz.

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar