Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedi Geçerli midir?

 

TTK’nın “pay senetlerinin şekli” kenar başlıklı 487’nci maddesinin ilk fıkrasında pay senetlerinde bulunması gereken bilgiler belirtildikten sonra “Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.” hükmü yer almaktadır. Dr. Soner ALTAŞ’ın konuyu ayrıntılı olarak ele aldığı Dünya Gazetesindeki 15 Şubat 2021 tarihli yazısını okuyabilirsiniz.

Yayınlanma Tarihi : 19.02.2021

Yararlı Yazılar

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri
Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri

Pay Defteri
Pay Defteri