Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Sonrasında Pay Senedi Basımı ile Vergi Avantajından Yararlanın

Anonim Şirketlerde sermaye artırımı sonrasında pay senedi basımı ile vergi avantajı sağlayabileceğinizi biliyor musunuz?

Gerçek Kişilere Gelir Vergisi, Tüzel Kişilere KDV Avantajı

Anonim şirketlerin sermaye artırımına gitmeleri halinde, yeni paylar çıkarılır. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı sırasında yapılması gerekenler hakkında açıklamayı buradan okuyabilirsiniz. Bu payların senede bağlanması ise, ortaklara önemli vergisel avantajlar sağlar. Bu avantajlar, gerçek kişi anonim şirket ortakları için gelir vergisi, tüzel kişi şirket ortakları için de katma değer vergisi istisnası olarak ortaya çıkar.

Pay Senedi Basımı ile Değer Artış Vergisi Faydası Kazanın

Anonim şirketin senede bağlanmayan paylarının devrinden elde edilen kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu yönünden değer artış kazancı sayılır ve artan oranlı gelir vergisine tabi tutulur. Oysa, paylar için pay senedi bastırılması ve bu senetlerin en az iki yıl elde tutulması halinde, bu pay senetlerinin devrinden elde edilen kazançlar, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi tutulmaz.

Pay senedinin türünün, nama veya hamiline yazılı olması, sonucu değiştirmez. Bu nedenle, anonim şirket tarafından yapılan sermaye artırımında çıkarılan paylar, ister nama isterse hamiline yazılı olsun, gelir vergisi istisnasından faydalanabilmek için pay senedi bastırılması gerekir.

Tüzel Kişiler Nasıl Katma Değer Vergisinden Muaf Oluyor

Gerçek kişiler arasında yapılan pay devirleri her ne kadar katma değer vergisinden muaf olsa da, anonim şirketin tüzel kişi ortaklarının yapacakları pay devirleri KDV’ye tabidir. Fakat, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g hükmü ile pay senedi teslimleri KDV’den müstesna tutulmuştur. Bu durumda, pay senedinin bastırılması tüzel kişi ortaklar açısından da KDV istisnasından faydalanmaya imkan sağlar. Pay senedi bastırıldığında, anonim şirketin tüzel kişi ortağı, pay senedini ne zaman devrederse devretsin KDV ödemekten kurtulur.

Pay senedi bastırılmamış olması, bu sebeple devir sözleşmesi ile pay devri yapılması halinde ise, tüzel kişi ortağın, KDV istisnasından yararlanabilmek için bu payları en az iki yıl devretmeyip şirket aktifleri arasında tutması gerekir; bu süreden önce devretmesi halinde ise KDV yükümlülüğü doğar.

Pay senedinin tüzel kişi ortaklar yönünden kurumsal vergisi avantajı ise bulunmamaktadır. Anonim şirketin tüzel kişi olan ortakları, iki yıl içinde devrettikleri payların tamamı için kurumlar vergisine tabi olur iken, iki yıl sonra pay devri yapmaları halinde elde edecekleri kazancın %75’i kurumlar vergisinden müstesna olur. Devrin pay yerine pay senedi ile yapılması halinde de sonuç değişmez. Bu bağlamda, anonim şirketin nama yazılı pay senedi ve hamiline yazılı pay senedi bastırmış olması, tüzel kişi ortağa kurumlar vergisinde avantaj sağlamaz.

Sonuç

Anonim şirkette pay senedi bastırılması, gerçek kişi olan anonim şirket ortağına gelir vergisi; tüzel kişi olan şirket ortağına ise katma değer vergisi yönünden çok önemli vergi avantajları sağlar.

Bu nedenle, sermaye artırımından sonra en kısa sürede pay senedi basımı ile vergi avantajından yararlanma fırsatını kaçırmayın diyoruz. Pay Senedi Basımı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]