Sermaye Artırımı Sırasında Yapılması Gerekenler

Sermaye artırımı, anonim şirketin esas sözleşmesinde yazılı olan esas ve çıkarılmış sermayesinin rakamsal olarak yükseltilmesidir. Örneğin; 50 bin lira sermaye ile kurulmuş olan bir anonim şirket, sermayesini 100 bin liraya çıkarmak isterse, yapacağı işlem sermaye artırımına gitmektir.

Anonim Şirket Sermayesi Nasıl Artırılır?

Anonim şirketin sermayesi, iç kaynaklardan ve sermaye taahhüdü yoluyla artırılır.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında, ortakların şirkete para yahut ayın ödemeleri gerekmez. Şirketin sermayesi, malvarlığı içerisindeki öz kaynaklarından bazıları kullanılarak artırılır.

Taahhütse ya nakit olarak ya da ayın olarak yapılır. Nakit sermaye artırımında, taahhüt edilen nakdi sermaye artırımının en az dörtte birinin tescil işleminden önce ödenmesi gerekir; geriye kalan tutar ise 2 yıl içerisinde ödenebilir. Ayın konularak sermaye artırımına gidilmesi halinde ise, tescil ile birlikte ayın şirket sermayesine ilave edilmiş olur.

Anonim Şirket Sermayesi Artırılırken Genel Kurul Kararı mı Yönetim Kurulu Kararı mı Gerekli?

Anonim şirketin sermaye sistemi ya esas sermaye ya da kayıtlı sermaye olur. Esas sermaye sisteminde artırım, genel kurul kararı ile yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine tabi olması halindeyse, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırılır. Dolayısıyla, anonim şirketin sermayesini artırabilmek için genel kurul veya yönetim kurulu kararı alınması gerekir.

Genel Kurul Kararı ile Sermaye Artırımında Yapılması Gerekenler:

 1. Yönetim kurulu tarafından genel kurulun toplantıya çağrılması ve gündemde sermaye artırımına yer verilmesi,
 2. Şirket Bakanlık ve kurum iznine tabiyse, gerekli tadilat izninin alınması,
 3. Şirketin sermaye maddesinin tadil metninin hazırlanması,
 4. Genel kurul toplantısına çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanması ve ortaklara iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi,
 5. Yönetim kurulu tarafından sermaye artırım beyanı düzenlenmesi,
 6. Genel kurul toplantısında Bakanlık temsilcisi bulundurulması,
 7. Önceki sermayenin tamamen ödendiğine, iç kaynakların gerçekten şirkette var olduğuna, şirketin özvarlığının tespit edilmesine dair yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veya denetçi raporu hazırlatılması,
 8. Ayni sermaye taahhüt ediliyorsa mahkemeye başvurup bilirkişi raporu temin edilmesi,
 9. Ortakların taahhüt ettikleri nakdi sermayenin en az dörtte birini Şirketin banka hesabına yatırmaları gerekir.

Yönetim Kurulu Kararı ile Çıkarılmış Sermayenin Artırımında Yapılması Gerekenler:

 1. Şirket Bakanlık ve kurum iznine tabi ise, gerekli tadilat izninin alınması,
 2. Şirketin sermaye maddesinin tadil metninin hazırlanması,
 3. Yönetim kurulu tarafından sermaye artırım beyanı düzenlenmesi,
 4. Önceki sermayenin tamamen ödendiğine, iç kaynakların gerçekten şirkette var olduğuna, şirket özvarlığına dair yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veya denetçi raporu hazırlatılması,
 5. Ayni sermaye taahhüt ediliyorsa mahkemeye başvurup bilirkişi raporu temin edilmesi,
 6. Ortakların taahhüt ettikleri nakdi sermayenin en az dörtte birini Şirketin banka hesabına yatırmaları gerekir.

Sermaye artırımı sürecinde pay senetlerinin basılmasıyla ilgili yapılması gerekenlere de bir sonraki Blog yazımızda yer vereceğiz. Pay senedi basımı ve danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

AEK Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Merkezi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında hisse senetleri konusuyla ilgili olarak tarihi bir yolculuğa çıkıyor [...]