Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri

Hamiline yazılı hisse senedi basımında HPKS Kayıt ve İşlemleri en önemli aşamalardan biridir. HPKS kayıt ve işlemleri, 2021 yılında ticari hayatımıza girmiş bir düzenlemedir. 2020 yılı sonunda kabul edilen 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) hamiline yazılı pay senetlerine dair hükümlerinde köklü düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirilmesi Zorunlu

Hisse senedi basımı için gerekli işlemler arasına giren bu yeni düzenleme ile hamiline yazılı pay senedi bastırıp sahiplerine dağıtmadan önce yapılması gereken işlemler ortaya çıkmıştır. Artık anonim şirketlerin; senede bağlanacak hamiline yazılı payları ve bunların sahiplerine dair bilgileri, kısa adı MKK olan Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmesi zorunlu hale getirilmiştir. Böylece, hisse senedi basımı TTK yönünden yeni bir kurala bağlanmıştır.

Kimlik ve İletişim Bilgileri HPKS’ye Kaydediliyor

Hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’ya nasıl bildirileceğiyse “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması” Hakkında Tebliğ ile belirlenmiştir. Anılan tebliğ uyarınca, anonim şirketi temsil yetkili kişi ya da kişiler, hamiline hisse senedi basımı yönetim kurulu kararı ve bastırılacak hamiline yazılı pay senetlerinin sahibi olan gerçek ve tüzel kişi ortakların kimlik ile iletişim bilgilerini elektronik ortam üzerinden MKK’ya bildirir. MKK bildirimi ile kastedilen aslında, bu bilgilerin MKK bünyesinde oluşturulan ve kısa adı HPKS olan Hamiline Pay Kayıt Sistemi’ne kaydedilmesidir.

HPKS Kaydı İçin Neler Yapılması Gerekiyor?

HPKS kayıtları https://hpks.mkk.com.tr adresinden yapılır. Hamiline yazılı hisse senedi basımı HPKS kayıtları, anılan sitede örnekleri yer alan Excel dosyaların doldurulması ve sisteme bu dosyaların yüklenmesi ile sağlanmaktadır. HPKS’ye sadece şirketin MERSİS’te kayıtlı olan temsilcileri giriş yapabilmektedir.

Ayrıca, HPKS’ye kayıt yapabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, şirketin MERSİS kayıtlarına bakılması ve payların türünün hamiline yazılı olarak yer alıp almadığının kontrol edilmesidir. Anonim şirketin MERSİS kayıtlarında payları hamiline yazılı olarak belirtilmemişse yahut pay sayısı yanlış girilmiş ise, HPKS’ye hamiline yazılı pay senedi MKK bildirimi yapılamaz.

Böyle bir durumla karşılaşan anonim şirketin, öncelikle şirket merkezindeki Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurarak MERSİS kayıtlarında gözüken payların türüne ve/veya sayılarına dair hataları düzelttirmesi gerekir.

HPKS sistemine girildiğinde karşınıza “Şirket Bilgileri Ekranı” gelecektir. Bu ekranda yer alan “Bildirim İşlemleri” menüsü altında ise “Pay Sahibi Bildirim” ve “Pay Bildirim” ekranları yer almaktadır. İşte yukarıda bahsettiğimiz Excel uzantılı dosyalar, bu iki ekrandan yüklenir. Yüklenen dosyalardaki bilgilerin ayrıca onayı gerekir. Yani, HPKS kayıtları, veri girişi ve onay olmak üzere iki aşamada tamamlanır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü MKK Bildirimini Kontrol Ediyor

HPKS kaydı ile hamiline yazılı pay senedi MKK bildirimi tamamlandıktan sonra, hamiline hisse senedi basımı yönetim kurulu kararı ile birlikte ticaret sicili müdürlüğüne başvurulur. Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilileri, bu yönetim kurulu kararında yazılı hamiline yazılı pay senedi MKK bildiriminin yapılıp yapılmadığını HPKS kayıtları üzerinden online olarak kontrol eder. Kontrol neticesinde HPKS kaydı teyit edilirse, hisse senedi basımı yönetim kurulu kararı tescil ve ilân edilir.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararının tescil ve ilânı ile birlikte hamiline hisse senedi basımı aşamasına geçilir.

Hamiline yazılı pay senedi basımı denilince ilk akla gelen AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak hazırladığımız hamiline yazılı pay senedi taslaklarını onayınıza sunarız ve onaylamanızı takiben basıp güvenli bir şekilde şirket yetkililerinize teslim ederiz.

AEK Pay Senedi Olarak Profesyonel Destek Veriyoruz

Hamiline yazılı hisse senedi basımı işlerimizde, müşterilerimizce yapılan geri dönüşlerden, en karmaşık ve zor aşamanın Hamiline Pay Kayıt Sistemi girişleri olduğunu duymaktayız. HPKS’nin işleyişinin ilk bakışta karışık gözükmesi, getirilen kayıt yükümünün henüz çok taze olması, yükleme yapılırken teknik aksaklıklar yaşanması ve her gün kullanılan bir sistem olmaması gibi nedenlerden dolayı sizleri gayet iyi anlıyoruz.

Hatta bu konuda yaşadıkları teknik sorunlar ve sisteme ilk defa girişlerinde yaşadıkları yabancılık sebebiyle, bazı müşterilerimizin HPKS kayıt işlemlerinin saatlerce hatta günlerce sürdüğünü de biliyoruz.

AEK olarak müşterilerimize bu konuda da profesyonel destek hizmeti veriyoruz, oldukça karmaşık görülen hisse senedi basımı için gerekli işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde birlikte tamamlamanıza ve devamında hemen hamiline yazılı pay senedi basımı aşamasına geçmenize yardımcı oluyoruz. Böylece hamiline hisse senedi basımında HPKS kayıt ve işlemlerini sorunsuz bir şekilde aşmanızı sağlıyoruz.

Hamiline Hisse Senedi Basımı ve HPKS işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

AEK PAY SENEDİ VE DANIŞMANLIK

Tel: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41            E-posta: info@aekpaysenedi.com

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

AEK Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Merkezi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında hisse senetleri konusuyla ilgili olarak tarihi bir yolculuğa çıkıyor [...]