Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımı Yapan Matbaa

Hamiline yazılı pay senedi basımı için en önemli ve ilk aşama, bu konuda işini titiz yapan, mevzuata uyan, yıllardır bu alanda faaliyet gösteren doğru matbaayı bulmaktır. Hisse senedi üretimi için tartışmasız en önemli koşul “BİLGİ BİRİKİMİ”dir.

Hamiline yazılı hisse senedi basımına ilişkin olarak internet sitelerinde ve reklamlarında “hisse senedi basımı için yetkili matbaa”, “hisse senedi basımı – anlaşmalı matbaa” gibi ifadelere rastlayabilirsiniz. Bu firmalar, sanki hamiline yazılı hisse senedi basımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmışlar, kamu kurumlarından yetki ve izin almışlar gibi bir hava oluşturarak müşteri çekmeye çalışmaktadırlar.

Oysa, hamiline yazılı hisse senedi basımı için Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmaya veya herhangi bir yetki ya da izin almaya gerek yoktur. Ayrıca, böyle bir anlaşma yapmak veya izin almak da yasal olarak mümkün değildir.

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Ön Hazırlığı

Hamiline yazılı pay senedi basımı için ön hazırlıkta önemli olan, iş sahiplerini yanıltmadan hem doğru hem de ekonomik çözümün bulunmasıdır. Burada iş, insanları yormadan gerçekleşecek bir çözüm ortaklığıdır. Bu işi ben yapıyorum diyenlerin, doğru, ekonomik, güvenli ve güvenlikli iş yapmaları büyük önem arz etmektedir.

Hamiline yazılı hisse senedi hazırlayan ve basan AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak önce iş sahipleriyle kağıt, boyut, filigran, renk, içerik, yaklaşık baskı sayısı ve sahteciliğe karşı uygulanabilecek güvenlik önlemleri (hologram vb.) konuları değerlendiriyoruz. Hamiline yazılı pay senedi basımında güvenlik önlemleri konusunda buradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Daha sonra aldığımız ön bilgiler ışığında fiyat teklifimizi hazırlıyoruz.

Teklif onayı ile birlikte başlayacak üretim için bize sadece şirketle ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi gerekli. Alınan bilgi ve belgelerle işin taslağını birebir çalışıp – adeta işin bitmiş hali gibi – iş sahibinin onayına sunuyoruz. Onaya sunum işlemleri e-mail ortamında gerçekleştiği için, içerikte bir değişiklik olsa bile zaman kaybetmeden işi son şekline getirip “son onayı” alabiliyoruz.

Bize onaydan sonra üretim için iki iş günü yeterli. İşin, “Değerli evrak” olması nedeniyle teslimatın şekli konusunda birlikte karar veriyoruz.

Özetlersek, elinde yeterli bilgi / belge olan bir şirketin hamiline yazılı hisse senedi basımı 2 – 3 gün içinde bitiriliyor.

Hamiline yazılı pay senedi hakkında ayrıntılı bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımı Öncesinde ve Sonrasında Danışmanlık

AEK Pay Senedi olarak sadece hamiline yazılı hisse senedinizi basmakla kalmıyor, bu konuda ihtiyaç duyabileceğiniz her konuda iş sahiplerine danışmanlık da yapıyoruz.

Sizden gelen bilgi ve belgelerde hatalar varsa, bunları düzeltme hususunda size yardımcı oluyoruz.

Hamiline yazılı hisse senedi basımında özel ihtiyaçlarınız veya talepleriniz varsa bunları sizden dinliyor, ilgili mevzuat çerçevesinde çözüm önerileri hazırlıyor ve sizinle paylaşıyoruz.

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerine İlişkin Mevzuatın Takibi ve İş Sahipleriyle Paylaşılması

AEK Pay Senedi olarak, hamiline yazılı hisse senedine ilişkin mevzuatı günlük olarak takip ediyor ve yapılan değişiklikleri hamiline yazılı hisse senedi bastığımız iş sahipleri ile en kısa sürede paylaşıyoruz.

Böylece, hamiline yazılı hisse senedi basımında bizleri tercih eden iş sahiplerini, hisse senedi basımı sonrasında da yalnız bırakmıyor ve ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmet ile yasal mevzuata uyum sağlamalarına aracılık ediyoruz.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Gerekiyor mu?

TTK’nın 486. maddesi, yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararının tescil ve ilân edilmesini, ayrıca şirketin internet sitesine konulmasını emretmektedir.

Bu çerçevede, hamiline yazılı hisse senetlerini bastırmadan önce yönetim kurulu tarafından hamiline yazılı hisse senedi bastırılmasına dair bir karar almalı ve bu yönetim kurulu kararı ticaret siciline tescil ettirilip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilmeli, ayrıca, eğer şirket bağımsız denetime tabi ise bu karar şirketin internet sitesinde yayımlanmalıdır.

HPKS’ye yapılan kayıt sonrasında, hamiline yazılı hisse senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı için ticaret sicili müdürlüğüne başvurulur. Ticaret sicili müdürlüğünde, anılan kararı tescil etmeden önce, bastırılacak hamiline yazılı hisse senetlerinin HPKS’ye kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilir. Eğer HPKS kaydı yoksa, yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin iade edilir. Eğer HPKS’ye kayıtlıysa, bu durumda karar tescil ve ilan edilir.

Şirketinizin, yönetim kurulu kararı ile MKK bildirim ve HPKS kayıtları AEK olarak bizlerin gözetiminde yapılıp kontrol edileceğinden, tescil ve ilan işlemlerini sorunsuz olarak yapmanız mümkün olacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için alınacak yönetim kurulu kararı örneğini buradan inceleyebilirsiniz.

Önemli Hatırlatma

Bedelleri tamamen ödenmemiş olan hamiline yazılı paylar için hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. Bu nedenle, hamiline yazılı pay senedi basımı için önce payların bedellerinin tamamen ödenmiş olmasına dikkat ediniz.

 

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]