Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları

 

Hamiline yazılı pay senedi basımı yapan matbaa

Hamiline yazılı pay senedi basımında, en önemli ve ilk aşama, bu konuda işini titiz yapan, mevzuata uyan, yıllardır bu alanda faaliyet gösteren doğru matbaayı bulmaktır. Hisse senedi üretimi için tartışmasız en önemli koşul “BİLGİ BİRİKİMİ”dir.

Hamiline yazılı hisse senedi basımına ilişkin olarak internet sitelerinde ve reklamlarında “hisse senedi basımı için yetkili matbaa”, “hisse senedi basımı – anlaşmalı matbaa”, “matbaamız hisse senedinde anlaşmalı matbaadır” gibi muhtelif ifadeler kullanan bazı matbaa ve firmalara rastlayabilirsiniz. Bu firmalar ve matbaalar, sanki hamiline yazılı hisse senedi basımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmışlar, kamu kurumlarından yetki ve izin almışlar gibi bir hava oluşturarak müşteri çekmeye çalışmaktadırlar.

Oysa, hamiline yazılı hisse senedi basımı için Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmaya yahut herhangi bir merciden yetki ya da izin almaya gerek yoktur. Ayrıca, böyle bir anlaşma yapmak yahut izin almak da yasal olarak mümkün değildir.

Bu nedenle, “hisse senedi basımı için yetkili matbaa”, “hisse senedi basımı – anlaşmalı matbaa”, “matbaamız hisse senedinde anlaşmalı matbaadır” gibi ifadeler kullanan bu türden matbaa ve firmaları takdirlerinize sunuyoruz.

Hamiline yazılı hisse senedinin ön hazırlığı

Hamiline yazılı hisse senedinin ön hazırlığında mühim olan, iş sahiplerini yanıltmadan, hem doğru hem de ekonomik çözümün bulunmasıdır. Burada iş, insanları yormadan gerçekleşecek bir çözüm ortaklığıdır. Bu işi ben yapıyorum diyenlerin, doğru – ekonomik – güvenli ve güvenlikli iş yapabilmeleri gereklilik arz etmektedir.

Hamiline yazılı hisse senedi hazırlayan ve basan AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak önce iş sahipleri ile kağıt – boyut – filigran – renk – içerik – yaklaşık baskı sayısı ve sahteciliğe karşı uygulanabilecek güvenlik önlemleri (Hologram v.b.) gibi konuları kısaca görüşüyoruz. Hamiline yazılı hisse senedi basımında güvenlik önlemleri konusunda buradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Daha sonra aldığımız ön bilgiler ışığında fiyat teklifimizi hazırlıyoruz.

Teklif onayı ile birlikte başlayacak üretim için, bize sadece şirketle ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi gerekli. Alınan bilgi ve belgelerle işin taslağını bire bir çalışıp – adeta işin bitmiş hali gibi – iş sahibinin onayına sunuyoruz. Gidiş – gelişler mail ortamında gerçekleştiği için, içerikte bir değişiklik olsa bile zaman kaybetmeden işi son şekline getirip “Son onayı” alabiliyoruz.

Bize onaydan sonra üretim için 2 iş günü yeterli. İşin, “Değerli evrak” olması nedeniyle teslimatın şekli konusunda birlikte karar veriyoruz.

Özetlersek, elinde yeterli bilgi / belge olan bir şirketin hamiline yazılı hisse senedi basımı 2 – 3 gün içinde bitiriliyor.

Hamiline yazılı pay senedi hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı öncesinde ve sonrasında danışmanlık

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak sadece hamiline yazılı hisse senedinizi basmakla kalmıyor, bu konuda ihtiyaç duyabileceğiniz her konuda iş sahiplerine danışmanlık da yapıyoruz.

Sizden gelen bilgi ve belgelerde hatalar var ise, bunları düzeltme hususunda size yardımcı oluyoruz.

Hamiline yazılı hisse senedi basımında özel ihtiyaçlarınız veya talepleriniz varsa bunları sizden dinliyor, ilgili mevzuat çerçevesinde çözüm önerileri hazırlıyor ve sizinle paylaşıyoruz.

Hamiline yazılı hisse senetlerine ilişkin mevzuatın takibi ve iş sahipleriyle paylaşılması

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak, hamiline yazılı hisse senedine ilişkin mevzuatı günlük olarak takip ediyor ve yapılan değişiklikleri hamiline yazılı hisse senedi bastığımız iş sahipleri ile en kısa sürede paylaşıyoruz.

Böylece, hamiline yazılı hisse senedi basımında AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak bizleri tercih eden iş sahiplerini, hisse senedi basımı sonrasında da yalnız bırakmıyor ve ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmet ile yasal mevzuata uyum sağlamalarına aracılık ediyoruz.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı gerekiyor mu?

TTK’nın 486’ncı maddesi, yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararının tescil ve ilân edilmesini, ayrıca şirketin internet sitesine konulmasını emretmektedir.

Bu çerçevede, hamiline yazılı hisse senetlerini bastırmadan önce yönetim kurulu tarafından hamiline yazılı hisse senedi bastırılmasına dair bir karar almalı ve bu yönetim kurulu kararı ticaret siciline tescil ettirilip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilmeli, ayrıca, eğer şirket bağımsız denetime tabi ise bu karar şirketin internet sitesinde yayımlanmalıdır.

HPKS’ye yapılan kayıt sonrasında, hamiline yazılı hisse senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı için ticaret sicili müdürlüğüne başvurulur. Ticaret Sicili Müdürlüğünde, anılan kararı tescil etmeden önce, bastırılacak hamiline yazılı hisse senetlerinin HPKS’ye kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilir. Eğer HPKS kaydı yok ise, yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin iade edilir. Eğer HPKS’ye kayıtlı ise, bu durumda karar tescil ve ilan edilir.

Şirketinizin, yönetim kurulu kararı ile MKK bildirim ve HPKS kayıtları AEK olarak bizlerin gözetiminde yapılıp kontrol edileceğinden, tescil ve ilan işlemlerini sorunsuz olarak yapmanız mümkün olacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için alınacak yönetim kurulu kararı örneği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Bedelleri tamamen ödenmemiş olan hamiline yazılı paylar için hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. Bu nedenle, hamiline yazılı hisse senedi bastırmadan önce payların bedellerinin tamamen ödenmiş olmasına dikkat ediniz.

Güncellenme : 26.05.2021

Yararlı Yazılar

Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?
Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedi Geçerli midir?
Yazıcıdan Çıkarılan Hisse Senedi Geçerli midir?