Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 486. Maddesine göre, yönetim kurulunun Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir. Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse bundan doğan zararlardan sorumludur. Bu yükümlülük şirket yönetim kuruluna aittir.

Pay Senedi

Pay senedi üretimi için tartışmasız ilk koşul “BİLGİ BİRİKİMİ” dir. Pay senedinin ön hazırlığında önemli olan, iş sahiplerini yanıltmadan, hem doğru hem de ekonomik yolun bulunmasıdır. Burada iş, insanları yormadan, gerçekleşecek bir çözüm ortaklığıdır. Bu işi ben yapıyorum diyenlerin, doğru – ekonomik – güvenli ve güvenlikli iş üretebilmeleri gerekmektedir.

Peki Sistem Nasıl Çalışıyor?

Pay senedi hazırlayan ve basan AEK Pay Senedi Basım ve Danışmanlık şirketi olarak önce iş sahipleri ile, kağıt – boyut – filigran – renk – içerik – yaklaşık baskı sayısı ve sahteciliğe karşı uygulanabilecek güvenlik önlemleri ( Hologram vb.) gibi konuları kısaca görüşüyoruz. Pay senedi basımında uygulanan yeni nesil güvenlik önlemleri konusunda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Daha sonra aldığımız ön bilgiler ışığında fiyat teklifimizi hazırlıyoruz.

Teklif onayı ile birlikte başlayacak üretim için, bize sadece şirketle ilgili Türkiye Ticaret Sicili gazetesi gerekli. Alınan bilgi ve belgelerle işin taslağını bire bir çalışıp – adeta işin bitmiş hali gibi – iş sahibinin onayına sunuyoruz. Gidiş – gelişler mail ortamında gerçekleştiği için, içerikte bir değişiklik olsa bile zaman kaybetmeden işi son şekline getirip “Son onayı” alabiliyoruz.

Bize onaydan sonra üretim, için 2 iş günü yeterli. İşin, “Değerli evrak” olması nedeniyle teslimatın şekli konusunda birlikte karar veriyoruz.

Özetlersek, elinde yeterli bilgi / belge olan bir şirketin pay senedi 2 – 3 gün içinde bitiriliyor. Hamiline yazılı pay senedi bastırmak ya da konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncellenme : 28.12.2020

Yararlı Yazılar

Pay Defteri
Pay Defteri

Hisse Senetlerinin Devrinin Yasaklanması
Hisse Senetlerinin Devrinin Yasaklanması