Hamiline Yazılı Pay Senetlerinde Yeni Dönem

1 Nisan 2021’de Başlıyor

Önceden sizleri 16 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” hakkında bilgilendirmiştik. Söz konusu Yasa Teklifi, 27/12/2020 tarihinde 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun olarak kabul edilmiştir. Böylece 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay senetlerinde yeni dönem başlıyor.

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun hamiline yazılı pay senetlerinin basımına ve devirlerine dair önemli değişiklikler yapmıştır. Yıllardır uygulanan kurallar tadil edilmiş ve getirilen yeni yükümlere uymayanlara yüklü miktarlarda para cezaları verilmesi öngörülmüştür.

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu düzenlemeler aşağıda kısaca açıklanmıştır.

a) Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi:

7262 sayılı Kanun ile TTK’nın ilgili fıkrasına eklenen hüküm uyarınca, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, bu senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilecektir. Bildirim yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

b) Hamiline Yazılı Pay Senedi Devirlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi:

7262 sayılı Kanun TTK’nın değiştirilen ilgili maddesine göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay senedini devralan kişi veya kişiler tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu yüküme uymayan kişilere 5.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

c) Önceden Hamiline Yazılı Pay Senedine Sahip Olanların Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi:

7262 sayılı Kanun ile TTK’ya eklenen geçici maddeye göre, halihazırda elinde hamiline yazılı pay senedi bulunan kişilerin de, şirkete başvuruda bulunması, bu başvuru üzerine yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile paylara ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmesi gerekiyor. Bu başvuru ve bildirim yapılmadığı takdirde, 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

AEK Pay Senedi Basım ve Danışmanlık Merkezi olarak tek uzmanlık alanımızın; sahtekarlığı engelleyici Güvenlik önlemleri uygulamalarını içeren Pay Senedi Basımı ve Pay Senedi Danışmanlığı olduğunu belirtmek istiyoruz.

1 NİSAN 2021 TARİHİNDE BAŞLAYACAK HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNDE YENİ DÖNEM HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Saygılarımızla,

AEK PAY SENEDİ DANIŞMANLIK VE BASIM MERKEZİ

 

İlgili Yazılar

  • Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

AEK Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Merkezi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında hisse senetleri konusuyla ilgili olarak tarihi bir yolculuğa çıkıyor [...]