Hisse Senedi Basımı İçin Gerekli Evraklar

“Hisse senedi basımı için gerekli evraklar nelerdir?” sorusu bize en sık sorulan sorulardan biridir.

Öncelikle, hisse senedi, broşür gibi bir basılı evrak değil, bir kıymetli kağıttır. Dolayısıyla hisse senedi basılırken, basılacak ürünün kıymetli kağıt olduğu asla unutulmamalıdır.

“Hisse Senedi Basımı Nasıl Olmalıdır?” başlıklı açıklamamızı buradan inceleyebilirsiniz.

Hisse Senedi Basımı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

  • Şirkete ait kuruluş tescilinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
  • Şirkete ait tür/unvan değişikliği ve sermaye artırımı/azaltımına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
  • Hisse senedi basımına ilişkin noter tasdikli Yönetim Kurulu Kararı (Hamiline yazılı A.Ş’lerde YK kararının tescil ve ilanı zorunludur. (6102 Sayılı TTK 486. mad./2)
  • Pay sahiplerine ait T.C. Kimlik / V.K. numaraları ve yerleşim bilgileri
  • Hamiline yazılı A.Ş’lerde Pay Bildirim Raporu

Bilgi ve belgeler hazırlandıktan sonra hisse senedi grafik taslak çalışma hazırlanır ve şirket yetkililerine onay için iletilir.

Yetkili kişiler, taslak çalışmasını kontrol ederek onaylayabilir ya da gerekli düzeltmeler için yeniden AEK Pay Senedi Basım Şirketi’ne gönderir.

İş onaylandıktan sonra, 000001’den başlanarak belirtilen son sayıya kadar numaratör dizimi yapılır ve üretim tamamlanır.

Pay Senedi Basımında Önemli Hususlar

Pay senedi basımında önemli hususlardan biri de faturada, açıklamalar bölümünde hisse senediyle ilgili bilgilere yer verilmesidir. Mesela 160 adet basılan bir iş için kaç kupürlü bir çalışma olduğu, 00001-000160 arası numaratör ile kupür dağılımı bilgilerinin de faturada yer alması zorunludur.

Üretim sırasında örnek niteliğinde basılacak olan hisse senedi / senetleri şirket yetkililerine ayrıca teslim edilir.

Uzmanlar, teslimat sırasında tutulacak teslim-tesellüm tutanağının da büyük önem taşıdığını belirtmektedirler. Hem teslim alan hem de teslim eden yetkililerin imzalarının yer alacağı tutanak, her şekil ve şartta önemli bir belge niteliğindedir.

Pay Senedi Bastıran Firma Vergi Avantajı Sağlar

Hisse senedi basımı faturası, iş sahibi şirket için çok önemli bir belgedir. Çünkü söz konusu olan anonim şirket, hisse senedi bastırdığı ve bu hisse senetlerini iki yıl elinde tuttuğu için ciddi bir vergi avantajı kazanacaktır. Bu işlem sırasında en önemli belge, hisse senetlerinin basımına ilişkin geçerli eksiksiz bir faturadır. İş sahiplerinin bu konuya büyük önem vermeleri gerekmektedir.

6102 Sayılı Kanuna Göre Pay Senedi Ön Hazırlık ve Basım İşlemleri

Hisse senedi basımı için gerekli evraklar, bilgiler ve önemli esasları sizler için açıkladık.

AEK Pay Senedi Basım Merkezi her çeşit faaliyet izni olan bir kuruluştur. “Eğitimli ve kültürlü takımıyla” işini doğru yapmayı ve iş birliği içinde olduğu şirketleri en uygun şekilde yönlendirmeyi amaçlar. AEK yeni nesil güvenlik önlemlerini pay senetlerine uygulamada öncü bir merkezdir. Yeni nesil güvenlik önlemleriyle hisse senedi basımı yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]