Hisse Senedi Basımı İçin Gerekli Evraklar

“Hisse senedi basımı için gerekli evraklar nelerdir?” sorusu bize en sık sorulan sorulardan biridir.

Öncelikle, hisse senedi, broşür gibi bir basılı evrak değil, bir kıymetli kağıttır. Dolayısıyla hisse senedi basılırken, basılacak ürünün kıymetli kağıt olduğu asla unutulmamalıdır.

Hisse Senedi basımı nasıl olmalıdır başlıklı açıklamamızı buradan inceleyebilirsiniz.

Hisse Senedi Basımı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

• Şirkete ait kuruluş tescilinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı
• Hisse senedinin ne miktarda (kaç adet ya da kaç kupür) basılacağının belirlenmesi
• Alınacak güvenlik önlemlerinin seçilmesi

Bahsettiğimiz bilgi ve belgeler hazırlandıktan sonra hisse senedi basımını yapacak firma, taslak çalışmayı hazırlar ve şirket yetkililerine iletir.

Yetkili kişiler, taslak çalışmasını kontrol ederek onaylayabilir ya da gerekli düzeltmeler için yeniden baskı işini yüklenen kurula gönderir.

İş onaylandıktan sonra üretime geçen kuruluş, 000001’den başlayan numaratör dizimini, belirtilen son rakama kadar kullanarak baskı işini tamamlar.

Pay Senedi Basımında Önemli Hususlar

Pay senedi basımında önemli hususlardan biri de faturada, açıklamalar bölümünde hisse senediyle ilgili bilgilere yer verilmesidir. Mesela 160 adet basılan bir iş için üç kupür 00001-000160 arası numaratör bilgisi ile kupür dağılımının da yer alması zorunludur.

Üretim sırasında örnek niteliğinde basılacak olan hisse senedi, şirket yetkililerine ayrıca teslim edilir.

Uzmanlar, teslimat sırasında tutulacak teslim-tesellüm tutanağının da büyük önem taşıdığını belirtmektedirler. Hem teslim alan hem de teslim eden yetkililerin imzalarının yer alacağı tutanak, her şekil ve şartta önemli bir belge niteliğindedir.

Pay Senedi Bastıran Firma Vergi Avantajı Sağlar

Üretici firma tarafından çıkarılan fatura, iş sahibi şirket için çok önemli bir belgedir. Çünkü söz konusu olan anonim şirket, hisse senedi bastırdığı ve bu hisseleri iki yıl elinde tuttuğu için ciddi bir vergi avantajı kazanacaktır. Bu işlem sırasında en önemli belge, hisse senetlerinin basımına ilişkin geçerli eksiksiz bir faturadır. İş sahiplerinin bu konuya büyük önem vermeleri gerekmektedir.

6102 Sayılı Kanuna Göre Pay Senedi Ön Hazırlık ve Basım İşlemleri

Hisse senedi basımı için gerekli evraklar, bilgiler ve önemli esasları sizler için açıkladık.

AEK Pay Senedi Basım Merkezi her çeşit faaliyet izni olan bir kuruluştur. “Eğitimli ve kültürlü takımıyla” işini doğru yapmayı ve işbirliği içinde olduğu şirketleri en uygun şekilde yönlendirmeyi amaçlar. AEK “Yeni Nesil” güvenlik önlemlerini pay senetlerine uygulamada öncü bir merkezdir. Yeni nesil güvenlik önlemleriyle hisse senedi basımı yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AEK PAY SENEDİ VE DANIŞMANLIK

Tel: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41            E-posta: info@aekpaysenedi.com

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Anonim Şirketlerde sermaye artırımı

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Sonrasında Yapılması Gerekenler

Anonim Şirketerde Sermaye artırımı kararının ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi ile birlikte, sermaye artırımı geçerlik kazanmış olur. Bu aşamadan sonra yapılması gereken işlemler, sermaye artırımında çıkarılan payların türüne göre farklılık gösterir.

  • anonim-şirketlerde pay senetleri

Anonim Şirketlerde Pay Senetleri, Türleri ve Basım Süreci

Anonim şirketlerde pay senetleri, türleri ve basım süreci konusuna başlamadan pay senedi ve hisse senedi kavramlarının aynı olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Eski Kanun döneminde hisse senedi denilmiş olsa da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda “pay senedi” ifadesi tercih edilmiştir...