Hisse Senedi Basımının İmtiyazlı ve İmtiyazsız Olması Arasındaki Farklar

Zaman zaman bazı müşterilerimizden “Hisse senedi basımı imtiyazlı ve imtiyazsız olursa ne gibi farklılıklar oluşur?” şeklinde sorular alıyoruz. Öncelikle, bir hususu açıklığa kavuşturmakta fayda var: Pay senedi ya da eski yasadaki adıyla hisse senedi imtiyazlı olmaz, pay senedine imtiyaz tanınmaz.

İmtiyaz, anonim şirketin paylarına tanınır. Pay imtiyazlı olunca, bu payları içeren hisse senedi de dolaylı olarak imtiyazlı olur çünkü senede bağlanan paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı hisse senedi ve imtiyazsız hisse senedi arasındaki farkın ne olduğunu bu açıklama ile birlikte cevaplamak gerekir.

Peki, İmtiyazlı Pay Nedir?

İmtiyazlı pay, anonim şirkette normal paylara kıyasla bazı ayrıcalıklı haklar tanıyan paylara denir.
Bu konuda sıklıkla yapılan hatalar bulunmaktadır. Örneğin, bilinenin aksine anonim şirkette payların sırf A, B, C, D, E gibi gruplara ayrılmış olması imtiyaz teşkil etmez. Payların türünün nama yazılı veya hamiline yazılı olarak belirlenmiş olması da imtiyaz oluşturmaz.

AŞ. hisse senedi bastırılması denilince, imtiyazın ne olduğunun bilinmesi gerekir. İmtiyaz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki (TTK) tanımla, kâr veya tasfiye payı, rüçhan, oy gibi haklarda paya tanınan üstün bir haktır. Anonim şirkette imtiyaz, kural olarak, malvarlıksal haklarında tanınır. Ancak, bunun yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı, oyda imtiyaz gibi bazı istisnaları da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ortaklık yapısına göre anonim şirketlerde paya imtiyaz tanınması, bazı pay sahipleri yönünden yasaklanmıştır.

Yani, anonim şirkette paya imtiyaz tanınması hassas ve uzmanlık gerektiren bir konudur. AEK Pay Senedi olarak, alanında deneyimli ve titiz çalışan ekibimizle mevzuatı çok yakından takip ederek, pay senedi basımı konusunda doğru ve ekonomik çözümler sunuyoruz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonuç olarak;

Anonim şirkette paya imtiyaz tanınmasının ve imtiyazlı pay ihraç edilmesinin, aslında hisse senedi basımı ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketin payları imtiyazlı değilse, pay senedi bastırırken bazı ortaklara imtiyaz tanıyamazsınız. İmtiyazlı payların, yazımızda izah edilen ilke ve kurallar gözetilerek ve gerekirse bu konuda uzman desteği alınarak, pay senedi basımından önce tanınmış olması gerekir.

Yoksa, nama yazılı hisse senedi basımı veya hamiline yazılı hisse senedi basımı ile paya imtiyaz tanınmaz. İmtiyazlı payları temsil eden hisse senedinin devri, imtiyazlı payların kolayca devrine ve devralana intikaline imkan sağlar. Bu açıdan bakıldığında “hisse senedi basımı imtiyazlı ve imtiyazsız olması arasındaki farklılıklar” meselesinin hisse senedi basımından önce müzakere edilmesi, arzu ediliyorsa yasaya uygun şekilde bazı paylara imtiyaz tanınması yönünde gerekli işlemlerin tamamlanmış olması gerekir.

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar