Anonim Şirkette İmtiyazlı Pay ve Hisse Senedi Çıkarma

Anonim şirketlerin imtiyazlı hisse senedi çıkarması hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK) Madde 478/1’de “İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir.” hükmü yer almaktadır. Açıkça anlaşıldığı üzere, imtiyaz, pay senedi sahibine değil, bizzat paya ve hisse senedine tanınır.

İmtiyazlı pay ve imtiyazlı payın unsurlarına ilişkin detayların yer aldığı hüküm, TTK’nın 478’nci maddesinin ikinci fıkrasında, “İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır.” şeklinde açıklanmıştır. Bu maddeden anladığımız, imtiyaz, paya tanınan üstün bir haktır ve tek bir paya tanınabildiği gibi birden çok pay için de öngörülebilir. Pay devri durumunda, paya tanınan imtiyaz hakkı da pay ile birlikte yeni ortağa(devralana) devredilir.

Anonim şirkette imtiyaz, esas itibarıyla malvarlığı haklarında tanınabilir. Anonim şirket ortaklarına tanınan en önemli yönetsel haklardan birisi olan oy hakkına tanınan imtiyaz ise bu genel kuralın istisnasını oluşturur. İmtiyazın oya tanınması durumunda, ortağa, şirkette sahip olduğu sermaye payına oranla daha fazla oy hakkı elde etme hakkı tanımakta ve bu sayede ortak, oy bakımından diğer ortaklardan üstün duruma gelmektedir.

Paya ve hisse senedine nasıl imtiyaz tanınır?

Paya ve hisse senedine imtiyaz tanınması, TTK Madde 487’de de belirtildiği gibi “İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir.” şeklindedir. Ya şirketin kuruluşu sırasında ilk esas sözleşmeye bu konuya ilişkin hüküm konulmalı, ya da ilk esas sözleşmede bu hüküm yok ise esas sözleşme değiştirilerek bu hüküm eklenmelidir.

Türk Ticaret Kanunu ile hisse senedine imtiyaz tanınması konusunda bazı kurallar ve sınırlamalar getirilmiştir. Aynı zamanda bazı şirketlere paya ve hisse senedine imtiyaz tanınması, belirli ortaklar bakımından yasaklanmıştır.

Anonim Şirkette İmtiyazlı Pay ve Hisse Senedi Çıkarma ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve profesyonel yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

AEK PAY SENEDİ VE DANIŞMANLIK

Tel: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41            E-posta: info@aekpaysenedi.com

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]