Hisse Senedi Bastırmanın Vergisel Avantajları

 

Hisse senedi, şirket ortaklığının ispatında önemli bir yer tutar. Bu öneminin yanı sıra, hisse senedinin bastırılması, özellikle hisse devirlerinde, hisselerini devreden ortağa vergi kanunları ile getirilen istisnalardan faydalanma imkanı sağlar. Hisse senedi bastırmanın vergisel avantajları, gerçek kişi ortak açısından gelir vergisi, tüzel kişi ortak yönünden ise özellikle damga vergisi istisnaları olarak ortaya çıkar. Böylece ihtiyaca uygun koşullarda bastırabileceğiniz hisse senetleri ile yüksek vergiler ödemekten muaf olursunuz.

Hisse Senedine Gelir Vergisi Kanunu ile Tanınan İstisnalar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi uyarınca, şirket hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabidir. Ancak, fıkranın birinci bendi uyarınca, tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Böylece, anonim şirketin gerçek kişi ortağı, senede bağlanmamış olan paylarını devrederken elde edeceği kazançlar nedeniyle değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabi iken, hisse senedi bastırılmış olması ve bu senetlerin en az iki yıl süreyle elde tutulmuş olması durumunda, hisse senedi ile devredilen payların devrinden doğan kazançlar, miktarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi olmaz.

Hisse Senedine Kurumlar Vergisi Kanunu ile Tanınan İstisnalar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1/e bendi uyarınca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleriyle aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetlerin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden müstesnadır. İştirak hisselerinin hisse senedine bağlanmış olup olmaması sonucu değiştirmemektedir.

Bu nedenle, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları, senede bağlanmamış olsa da bu payları için hisse senedi çıkarılmış olsun, aktife alındıkları tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde elden çıkarılırlarsa bunlardan elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabi olur. Hisse senedi veya çıplak paylar kurumun aktifine girdiği tarihten itibaren iki tam yıl geçtikten sonra satılır ise, bu durumda elde edilen kazancın %75’lik bölümü kurumlar vergisinden istisna edilir. Yani, anonim şirket payları için hisse senedi bastırılmış olması, kurumlar vergisi açısından bir avantaj sağlamaz.

Hisse Senedine Katma Değer Vergisi Kanunu ile Tanınan İstisnalar

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4/g hükmü uyarınca hisse senedi teslimleri katma değer vergisinden (KDV) hariç tutulmuştur. Aynı maddenin 4/r hükmü ile de, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisselerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den istisna edilmiştir.

Bu kapsamda, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları için hisse senedi bastırılmışsa, bu hisse senetleri aktife alındıktan sonra ne zaman devredilirse devredilsin KDV’den muaf olur. Hisse senedinin bastırılmamış olması halinde ise, anılan vergi istisnasından yararlanmak için payların en az iki tam yıl süreyle kurumun aktifinde tutulması gerekir.

Hisse Senedi Basımı ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak hisse senedi bastırmanın sağladığı vergisel avantajlar hakkında  danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncellenme : 17.06.2021

Yararlı Yazılar

Hisse Senetlerinde Güvenlik Önlemleri
Hisse Senetlerinde Güvenlik Önlemleri

Hisse Senedi Devri Yapılırken Uyulması Gerekenler
Hisse Senedi Devri Yapılırken Uyulması Gerekenler