Hisse Senedi Bastırmanın Vergisel Avantajları

Hisse Senedi Bastırmanın Vergisel Avantajları

Hisse senedi, şirket ortaklığının ispatında önemli bir yer tutar. Bu öneminin yanı sıra, hisse senedinin bastırılması, özellikle hisse devirlerinde, hisselerini devreden ortağa vergi kanunları ile getirilen istisnalardan faydalanma imkanı sağlar. Hisse senedi basımının vergisel avantajları, gerçek kişi ortak açısından gelir vergisi, tüzel kişi ortak yönündense özellikle damga vergisi istisnaları olarak ortaya çıkar. Böylece ihtiyaca uygun koşullarda bastırabileceğiniz hisse senetleri ile yüksek vergiler ödemekten muaf olursunuz.

Hisse Senedine Gelir Vergisi Kanunu ile Tanınan İstisnalar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendi uyarınca, şirket hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabidir. Ancak, fıkranın birinci bendi uyarınca, tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Böylece, anonim şirketin gerçek kişi ortağı, senede bağlanmamış olan paylarını devrederken elde edeceği kazançlar nedeniyle değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabiyken, hisse senedi bastırılmış olması ve bu senetlerin en az iki yıl süreyle elde tutulmuş olması durumunda, hisse senedi ile devredilen payların devrinden doğan kazançlar, miktarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi olmaz.

Hisse Senedine Kurumlar Vergisi Kanunu ile Tanınan İstisnalar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1/e bendi uyarınca, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleriyle aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetlerin satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden müstesnadır. İştirak hisselerinin hisse senedine bağlanmış olup olmaması sonucu değiştirmemektedir.

Bu nedenle, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları, senede bağlanmamış olsa da bu payları için hisse senedi çıkarılmış olsun, aktife alındıkları tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde elden çıkarılırlarsa bunlardan elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabi olur. Hisse senedi veya çıplak paylar kurumun aktifine girdiği tarihten itibaren iki tam yıl geçtikten sonra satılırsa, bu durumda elde edilen kazancın % 75’lik bölümü kurumlar vergisinden istisna edilir. Yani, anonim şirket payları için hisse senedi bastırılmış olması, kurumlar vergisi açısından bir avantaj sağlamaz.

Hisse Senedine Katma Değer Vergisi Kanunu ile Tanınan İstisnalar

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4/g hükmü uyarınca hisse senedi teslimleri Katma Değer Vergisi’nden (KDV) hariç tutulmuştur. Aynı maddenin 4/r hükmüyle de kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisselerinin satışı ile gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den istisna edilmiştir.

Bu kapsamda, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları için hisse senedi bastırılmışsa, bu hisse senetleri aktife alındıktan sonra ne zaman devredilirse devredilsin KDV’den muaf olur. Hisse senedinin bastırılmamış olması halindeyse, anılan vergi istisnasından yararlanmak için payların en az iki tam yıl süreyle kurumun aktifinde tutulması gerekir.

Hisse Senedi Basımı ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak hisse senedi basımının sağladığı vergisel avantajlar hakkında  danışmanlık hizmetimizle sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

İlgili Yazılar