Hisse Senedi Devri Yapılırken Uyulması Gerekenler

 

Hisse senedi devri denilince akla ilk gelen anonim şirkette hisse senetlerinin (yeni adıyla pay senetleri) devredilmesidir. Anonim şirketin hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olmak üzere iki türe ayrılmıştır. İşte hisse senedi devri de senedin türüne göre farklı kurallara uyularak yapılır.

Nama yazılı hisse senedi devrinde, hisse senedinin ciro edilmesi ve devralana teslimi gerekir. Bununla birlikte, şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortak olarak kabul edilir. Bu nedenle, nama yazılı hisse senedi devrinin hüküm ifade edebilmesi için, ayrıca pay defterine kaydedilmesi gerekir. Yine, nama yazılı hisse senedi devrinde, şirketin esas sözleşmesine uyulmalı, eğer devre ilişkin özel düzenlemeler varsa, bunlara da uyulmalıdır. Nama yazılı hisse senedi devrine dair yönetim kurulu kararı alınması faydalı olur.

Nama yazılı hisse senetleriyle ilgili açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.

Hamiline yazılı hisse senedi devri ise, önceden oldukça basitken son düzenlemeler ile nama yazılı pay senedi devrinden de karışık ve zor hale gelmiştir. Şöyle açıklayalım: 2021 yılı Nisan ayına kadar, hamiline yazılı hisse senedi devri, zilyetliğin geçirilmesi ile yapılmaktaydı. Yani, hamiline yazılı hisse senedinin devralana teslim edilmesi yeterliydi. Oysa, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin, bu senetlerin sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu değişiklik doğrultusunda da, hamiline yazılı hisse senedi devrinin, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade etmesi kabul edilmiştir.

Böylece, 1 Nisan 2021’den itibaren hamiline yazılı hisse senedi devrinde, devrin geçerlilik kazanabilmesi için, hamiline yazılı hisse senedini devralan kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle, hamiline yazılı hisse senedi devri için, senedin devralana teslimi yanında devrin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi (Hamiline Pay Kayıt Sistemine kaydedilmesi) de gerekir.

Hamiline yazılı hisse senedini devralıp Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyen kişilere ise 5.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Diğer taraftan, hamiline yazılı hisse senedini MKK’ya bildirmeyen kişi, genel kurula katılma, oy kullanma, kâr payı alma gibi hisselere bağlı olan haklarını MKK’ya bildirinceye kadar kullanamaz.

Hamiline Kayıtlı Pay Kayıt Sistemi hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Anonim şirketin hisse senedi devrinde uyulması gereken kurallar kısaca böyledir. Fakat, yukarıda açıklamış olduğumuz kurallar, hisse senetlerinin serbestçe devredilebilir olması gözetilerek uygulanır. Oysa, anonim şirkette yapılacak birtakım düzenlemeler ile hisse senetlerinin devrine sınırlamalar getirilmesi mümkündür. Bu durumda, hisse senetlerinin devri yasaklanabilir.

Anonim şirket hisse senedi devri prosedürü ve hisse senedinin devrinin sınırlandırılmasına dair danışmanlık ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

AEK PAY SENEDİ VE DANIŞMANLIK

Tel: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41            E-posta: info@aekpaysenedi.com

Güncellenme : 15.09.2021

Yararlı Yazılar

Anonim Şirkette Nama Yazılı İlmühaber Ve Hamiline Yazılı İlmühaber Çıkarılması
Anonim Şirkette Nama Yazılı İlmühaber Ve Hamiline Yazılı İlmühaber Çıkarılması

Hisse Senedi Bastırmanın Vergisel Avantajları
Hisse Senedi Bastırmanın Vergisel Avantajları