İntifa Senetleri

İntifa senetleri için “kurucu pay senetleri” veya “kurucu hisse senetleri” kavramları da kullanılmaktadır ve bunlar pay senetlerinin türleri arasında gösterilmektedir. Oysa, intifa senetleri, pay senetlerinden değildir. Kurucu intifa senedi ve adi intifa senedi olarak iki şekilde düzenlenebilir ve bastırılmaları pay senetlerinden oldukça farklıdır.

Ayrıca, intifa senedi çıkarılması yeterli olmayıp, intifa senedinden kaynaklı hakların kullanımı için başkaca yasal gerekliliklerin de yerine getirilmesi gerekir.

İntifa senedi bastırmayı düşünüyorsanız, AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak uzman ekibimizle, yasal gereklilikleri yerine getirecek şekilde intifa senedinizi bastırabiliriz. İntifa senetleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İlgili Yazılar

  • Anonim Şirketlerde sermaye artırımı

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Sonrasında Yapılması Gerekenler

Anonim Şirketerde Sermaye artırımı kararının ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi ile birlikte, sermaye artırımı geçerlik kazanmış olur. Bu aşamadan sonra yapılması gereken işlemler, sermaye artırımında çıkarılan payların türüne göre farklılık gösterir.

  • anonim-şirketlerde pay senetleri

Anonim Şirketlerde Pay Senetleri, Türleri ve Basım Süreci

Anonim şirketlerde pay senetleri, türleri ve basım süreci konusuna başlamadan pay senedi ve hisse senedi kavramlarının aynı olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Eski Kanun döneminde hisse senedi denilmiş olsa da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda “pay senedi” ifadesi tercih edilmiştir...