İntifa Senetleri

 

İntifa senetleri için “kurucu pay senetleri” veya “kurucu hisse senetleri” kavramları da kullanılmaktadır ve bunlar pay senetlerinin türleri arasında gösterilmektedir. Oysa, intifa senetleri, pay senetlerinden değildir. Kurucu intifa senedi ve adi intifa senedi olarak iki şekilde düzenlenebilir ve bastırılmaları pay senetlerinden oldukça farklıdır.

Ayrıca, intifa senedi çıkarılması yeterli olmayıp, intifa senedinden kaynaklı hakların kullanımı için başkaca yasal gerekliliklerin de yerine getirilmesi gerekir.

İntifa senedi bastırmayı düşünüyorsanız, AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak uzman ekibimizle, yasal gereklilikleri yerine getirecek şekilde intifa senedinizi bastırabiliriz. İntifa senetleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Güncellenme : 28.12.2020

Yararlı Yazılar

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri
Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında Güvenlik Önlemleri

İlmühaber ve Vergi Uygulamaları
İlmühaber ve Vergi Uygulamaları